Lavina temette el a katonai szki-csapatot

2014.03.08. 10:51

Maguk okozta lavina temette maga alá a katonai szki-csapatot, 16 halott • A képviselő kifosztott vagyonából mentek Amerikába a falusiak A női box még a férfiakénál is kegyetlenebb • A papagály esete az angol királlyal. Esti Ujság, 1914, március 8. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Tizenhat katonát eltemetett a lavina

Csütörtökön délután a déltiroli Gomagoj közelében szki-gyakorlatot végzett a 3. császárvadászezred egyik csapata Löschner főhadnagy vezetésével.A Payer nevü menedékhely felé haladtak, amikor a hegyi házikó közelében óriás lavina szakadt alá, meglepte és eltemette őket. A szörnyű szerencsétlenségnek tizenhat halottja van.

A lavina, mely a katonai szki-csapatot eltemette, nyolcszáz méter széles. Folytonos ujabb lavinák zuhannak le és ez a szerencsétlenül jártak fölkutatását roppantul megnehezíti. Talán hetekig fog tartani, amíg a szerencsétlenül jártak holttestét mind összeszedik.

Gajdos főhadnagy, aki négy katonával megmenekült és Trafojba visszatért, még mindig nem tért magához és sem ő, sem a megmenekült katonák nem tudnak számot adni a katasztrófáról. Abból, amit mondanak, meg lehet állapitani, hogy a katasztrófa néhány másodperc alatt ment végbe. A hegyi vezetők kétségtelennek tartják, hogy a lavina lezuhanásának maga az őrjárat volt az oka, nem pedig az időjárás. Az őrjárat tagjainak egymástól nagy távolságban kellett volna a havon járniok, míg a katonák szorosan egymás mellett mentek.

Két nő ökölharca

Chantillyben tegnap két nő ökölvivást folytatott mintegy négyszáz főnyi közönség jelenlétében. Az angol missz Marner és a francia Charpentier kisasszony mérkőzött hat körben a női világbajnoki címért.

Már a küzdelem elején teljes erővel csaptak össze, a harmadik körben pedig harcmodoruk annyira elfajult, hogy a mérkőzést vezető birónak minden második, harmadik másodpercben közbe kellett lépni, a küzdőket szétválasztani és figyelmeztetni őket a versenyszabályokra.

A negyedik körben Charpentier kisasszonynak sikerült hat másodperc alatt leteritenie ellenfelét, aki erre föladta a küzdelmet.

Szeme alatt nagy kék foltok voltak és az orra nagyon megdagadt.

Három szekér értékes bünjel

Néhai Isaák Dezső országgyülési képviselő nagyszekeresi kastélyát a község lakosai kifosztották. A nyomozás során a csendőrök a nagyszekeresi házakból értékes szőnyegeket, függönyöket, ruhanemüeket és antik disztárgyakat szedtek össze, amelyeket a nagyszekeresiek a gazdátlan kastélyból hordtak el. Drága családi ékszerek is tüntek el a kastélyból, ugy hogy az ellopott tárgyak értéke 30000 koronánál is több volt. Hat hétig tartó nyomozás után a csendőrök a tolvajok egy részét letartóztatták s tegnap hozták be őket, hét nőt és hat férfit, a szatmári ügyészség fogházába. Velük együtt behozták a bünjeleket is, amelyek három szekeret töltöttek meg. Megállapitotta továbbá a csendőrség, hogy több nagyszekeresi család azon a pénzen vándorolt ki Amerikába, amit a kastély kincseinek eladásából szerzett.

„Hallgass, vén szamár!”

György király, az angol uralkodó nemrégiben Blackburn környékén vadászott. Egy kastélyban, amelynek uránál a király látogatását bejelentették, a portásnak két papagálya volt. Az egyik nagyon szófukar, a másik annál fecsegőbb. A portás megtanitotta az utóbbit erre az üdvözlésre:

Isten éltesse a királyt!

A papagály hamarosan megtanulta a néhány szót és napokon át egyebet sem lehetett tőle hallani. Végre elkövetkezett a nagy nap. A király megérkezik, leszáll fogatáról s mikor belép a kapu alá, a kalitkában megszólal az egyik papagály:

Isten éltesse a királyt! Isten éltesse a királyt! Isten éltesse a királyt!

A király nevetve állt meg a kalitka előtt s derűs kedve még fokozódott, mikor a másik papagály is megszólalt:

Hallgass, vén szamár!

Amit bizonyára nem a király számára tanult meg.