A nő belekapaszkodik a kezeügyébe eső akármibe

2014.03.10. 16:38

Férfitöbbség a nőnapon, a résztvevők a Rákóczi-térre vonultakA repülés ellenkezik az asszony természetével, figyelmeztet a híres aviatikusnő • Nincstelenként élt a milliomos udvar tanácsos • Kispesti munkások harca a villamoskalauz ellen: ezentúl állhatnak is a kocsikban. Esti Ujság, 1914, március 10. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

A nők napja

Az épitőmunkások otthonának nagytermében vasárnap délután a szociáldemokrata párt rendezésében megtartották a nők napját. A nemzetközi nőkonferencia határozta ezt így el és a budapesti nőmunkások és a feministák teljesitették a határozatot. A nőgyűlésen körülbelül 800-an vettek részt, de a megjelenteknek majdnem kétharmada férfi volt. Határozati javaslatot fogadtak el, mely szerint követelik az általános titkos és egyenlő választói jogot, mert csak ezzel juthatnak a nők politikailag érvényre.

A gyülés után a résztvevők a Thököly és Rákóczi-után át a Rákóczi-térre vonultak.

Az asszony ne repüljön

A zuhanó-repüléseiről ismert aviatikus, Hucks B. C.-né, érdekes cikket írt azokról a nőkről, akik vele repülőgépen fölszálltak. Hucks lebeszéli az asszonyokat, hogy repülőgépen keressenek babérokat.

Bátran kimondom a szentenciát – írja cikkében – hogy a repülés olyan munka, amely ellenkezik az asszony természetével. Az asszonyok ugyan gyorsabban gondolkoznak, mint a férfiak, a gyors megismerés azonban csak ritkán válik náluk gyors cselekedetté: csaknem mindig elkövetkezik egy pillanat, amikor nem tudják, mit tegyenek. Ilyenkor asszonyi ösztönükkel a vakszerencsétől remélik, hogy megmenti őket a bajtól.

Azok a hölgyek, akik velem fölszálltak, csaknem mindig ugy cselekszenek, ahogyan szeszélyük meggondolatlan önkényeskedése diktálja; a véletlenségre bizzák magukat, impulzív természetüek. Veszedelmes helyzetben a nő mindjárt elveszti a fejét és

görcsösen belekapaszkodik a kezeügyébe eső géprészbe vagy akármibe.

A milliomos udvari tanácsos

A minap bevitték a steinhofi elmegyógyitó-intézetbe D. K. udvari tanácsost, aki régebben Kanadában, Newyorkban és Londonban a monarkia főkonzula volt. A volt főkonzul nagyon különösen élt.

Bár harmadfél millió korona vagyona volt, kétszobás lakásban lakott s ebből is csak egyiket rendezte be, valósággal koldusmódra. Butora olyan szegényes volt, hogy az a rongyos szeneszsák, amelyet szőnyegnek az iróasztala elé teritett, egészen beleillett a környezetbe. Szobája ablakát évek óta nem nyitották ki, a butort nem porolták, a padlót nem mosták, ágynemüjét hónapokon át nem cserélték ki. Fehérnemüje olyan volt, mint egy csavargóé, aki sohasem élt rendes életet, ugy hogy csak madzaggal tudta összetartani.

A szobában állandóan a rothadás szaga ülte meg a levegőt.

A minap mezitelenül találták a szobájában, véres sebekkel tele. Zavaros beszédéből mindjárt megállapitották, hogy teljesen megzavarodott az elméje. Vagyonának kezelésére gondnokot rendelt ki a biróság.

A kispesti villamos forgalom

Kispesten több száz munkás megrohanta a villamoskocsikat, letaszigálta a közönséget, elverte a kalauzt, mert oly kevés kocsi járt, hogy a munkások csak elkésve juthattak be munkahelyükre. Ez az eset ráterelte a hatóság figyelmét, hogy a kispesti munkástelep és a főváros között a forgalom nem megfelelő. A főkapitány ezért elrendelte, hogy a 34-es számu kocsikon, melyek külön munkásvonatok, nem kell ellenőriznie a közlekedési rendőrségnek azt, hogy a peronon hány utas áll, és megengedte azt is, hogy az utasok a kocsi belsejében is állhatnak.

Háromezer kivándorló a Bácskából

Bácsbodrog vármegye területéről az idei év első két hónapjában háromezernél többen vándoroltak ki Amerikába. Megállapitották, hogy a kivándorlók legnagyobb része erős, munkabíró földmívelő ember, akik azóta hagyják el ily tömegesen hazájukat, mióta a kivándorlási tilalmat visszavonták.