Ezer dollár egy profi szónok

2014.03.11. 17:24

Fizetett szónokok és díszlakomák nyakra-főre: Amerikában virul a bankett-ipar • Brutalitásuk miatt nem váltak be a női rendőrök Emberi csontokból kotyvasztott a csodatévőasszony (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Kétezer lakoma félév alatt

Az amerikai bankett-ipar

A newyorki szezon rendszerint novembertől áprilisig tart s ezidő alatt Newyorkban nem kevesebb, mint kétezer nyilvános bankettet esznek végig a politikában vagy társadalomban szereplő emberek.

A nyilvános bankettekhez számítódnak mindenekelőtt azok a lakomák, amelyeken megfelelő belépődijért mindenki részt vehet, akinek rendes frakköltözete van. A szállótulajdonosok ismert üzleti érzékükkel szolgálatukba fogadtak jótársaságbeli embereket, akiknek az a föladatuk, hogy banketteket rendezzenek. Ez volt az első lépés a bankett-ipar megteremtésére.

Mihelyt a lapok jelentik, hogy egy turkesztáni kán vagy hasonló nagyság, esetleg egy hires filozófus Lichtenstein hercegségből, vagy az orosz cár főlovászmesterének valamelyik nagybátyja Newyorkba érkezik, a bankettrendező azonnal munkához át. Még mielőtt a szerencsétlen áldozat sejtené, hogy milyen sors vár reá, elcsípik,

automobilba ültetik és a díszlakomára hurcolják.

Vendégeket szintén nem nehéz gyűjteni. A belépődíj rendszerint tíz dollár. Bizonyos lakomákra csak férfiak hivatalosak, ilyenkor a karzaton csekély belépődíjér nők foglalnak helyet, ahol megcsodálhatják férjeiket, azonfölül teát és szendvicset szolgálnak föl nekik s hallhatnak olykor egy tucat felköszöntőt is.

A rendezéshez tartozik ugyanis a szónokokról való gondoskodás Amerikában sokan a szónoklatért mennek a bankettre. Amikor még kevés bankett volt, a lakoma-szónokok megelégedtek azzal, hogy jól ettek, ittak, beszédet mondottak s fogadhatták a jelenlévők tetszésnyilvánítását. De amikor emelkedett a bankettek és a vendégsereg száma, a szónokok kezdtek fizetést kérni. Most azután negyedórás beszédért ezer-ezerötszáz dollárt is fizetnek.

Kudarc érte a női rendőröket

Rövid idővel ezelőtt néhány amerikai városban rendőri szolgálatra nőket is alkalmaztak. A nők ilyetén foglalkoztatását sokan helytelenítették s azt hangoztatták, hogy a veszedelmes rendőri szolgálatra a nők semmiesetre sem alkalmasak. Fölhozták még érvül, hogy a nők azért sem valók erre a hivatásra, mert érzelmektől befolyásoltatnák magukat s

nagyon könnyen megtörténhetik, hogy egy gonosztevőt szabadon bocsátanak, ha az szépen megkérné őket vagy hízelegne nekik.

A kételkedőknek igazuk volt, de nem olyan okok miatt, amiket hangoztattak. Ujabban ugyanis a nőket a rendőri szolgálatból elbocsátották, de nem azért, mintha túl humánusan jártak volna el – ellenkezőleg, mert rendkivüli durvaságot tanusítottak.

Ezt maga a csikágói rendőrfőnök mondta a legutóbbi pincérsztrájk után. A rendőrfőnök azon a véleményen volt, hogy a rendőrök könnyebben hozzáférkőzhetnek a pincérnők értelméhez, s tapintatos eljárásukkal lecsendesíthetik őket. A sztrájktanyáról azonban vissza kellett őket rendelni, mert egyáltalán nem tudtak tekintélyre szert tenni sokkal brutálisabbak voltak, mint a rendőrök.

A csodatévő cigány nő

A rendőrség letartóztatta Kovács Koppi Tamásné ötvenkét éves cigányasszonyt. Kovácsnét, mint jósnőt és csodatévő asszonyt ismerték a fővárosban. Rendesen azzal az ürüggyel, hogy jó férjet szerez, vagy a hütlen kedvest visszahódítja, a cselédektől kisebb-nagyobb összeget csalt ki. Többeket éjszakának idején kicsalt a farkasréti temetőbe, ott imádkoztak, csontokat szedtek, melynek főztjéből kellett volna megitatni a férjjelölteket.

Összecsókolt tisztviselők

Egy szép leány tragédiája

A szentgotthárdi bank hivatalos helyiségében ma megjelent Heckel Margit tizennyolc esztendős urileány, egy tekintélyes család egyetlen leánya.

Betétet hozott a takarékba, a pénzt át is adta a pénztárosnak, egyszerre csak felkacagott, nyakába borult a pénztárosnak és össze-vissza csókolta. A fiatal szép szőke leány ezután nekiesett a könyvelőnek, aki szintén nem tudott szabadulni a csókjaitól. A csókok addig folytatódtak, míg végre megállapitották, hogy a fiatal leány hirtelen megőrült.

Orvost hívtak, aki konstatálta Heckel Margit elmeháborodottságát. A fiatal, viruló szépségü leány állandóan a regényeket bujta, és környezete azt hiszi, hogy a regények bontották meg szegényke elméjét.

Köszönjük, hogy olvasol minket!

Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet!