Az orosz hadsereg a történelem legnagyobbja

2014.03.13. 16:57

A világon nem volt még akkora sereg, mint most az orosz. Kétfrontos háborúra kell készülnie a németeknek • Erdőőr lőtte le a gyanutlan cigányvajdát • Roxroy jós, a nemzetközi csaló • A tanuból csinált férjet a figyelmetlen anyakönyvvezető. Esti Ujság, 1914, március 13. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Az orosz mozgósítás kulisszatitkai

Itt ismertetjük azokat a francia véleményeket, amelyek elfogultak lévén az oroszok javára, természetesen Németország vagy Ausztria és Magyarország ellen szólnak. Elsőbben is a Matin főszerkesztőjének tanulmányából idézünk, mely bemutatja az orosz haderő példátlan nagyságát és kiapadhatatlanságát.

Az 1913-ik év januárjában, írja a Matin főszerkesztője, 1385000 ember volt az orosz hadsereg békelétszáma, olyan szám, amely páratlan a világtörténelemben! Ez a szám 1914-ben ismét növekedik 115000 fővel s mindez föltünés nélkül megy végbe, olyan könnyen megy. A hadilétszám ma 5600000, de ha kell, lehet tíz millió is.

Mi oroszok, mondta egy tábornok, mindig biztosan tudjuk, hogy rettentő tulsulyunkkal győznünk kell!

A Le Correspondent címü folyóirat föltünést keltó cikket közölt, amely azzal a kölcsönnel foglalkozott, amelyet Franciaország adott Oroszországnak stratégiai vonalak építésére s ehhez a következő fejtegetést fűzte:

Az a komoly, hatásos, hasznos szövetség, amely Oroszországnak a milliárdos kölcsönök egész sorozatát hozta, kell, hogy orosz részről olyan katonai erőkifejtést eredményezzen, amely nekünk is komoly, hatásos és hasznos.

Ebben a cikkben elsősorban az a meglepő, hogy a francia ember megköveteli az orosztól, hogy a kölcsönök fejében az ő németgyűlöletét szolgálja.

Ha Németország Oroszországgal háborut kezd, két fronton kell harcolnia egyszerre, mert mi sem természetesebb, hogy Franciaország Elzászon és Lotaringián át megtámadná. A francia Bronchez ezredes ezt írja erről Franciaország, a jövő háborujának győztese címü stratégiai tanulmányában:

A németek még az osztrák hadierők még tartalékuk nagy részének fölhasználásával sem tudnák az offenzívát egyidőben Lotaringiában és Poroszországban megkezdeni. Már a huszadik naptól fogva arra kellene gondolniok, hogy a lotaringiai harctérről visszavonják csapataik nagy részét, hogy a lengyel határra küldjék és az orosz tömegek benyomulásának utját állják.

Agyonlőtték a cigányvajdát

Brassóból jelentik: Titokzatos eset tartja izgalomban Krizba és Árapatak községek lakosságát. Krizba község határában, egészen külön telepen laknak a cigányok, kik időnként átmennek a szomszédos Árapatak község erdejébe hulladékfát gyüjtögetni. Tegnap Koskodár Bukur, a krizbai cigányvajda is átment e célból az árapataki erdőbe és ekkor történt a titokzatos gyilkosság, amiről csak annyi tudható, hogy egy erdőőr agyonlőtte az állitólag gyanutlanul dolgozó vajdát.

Roxroy, a csaló

A rendőri sajtóiroda óva inti a közönséget attól, hogy egy Roxroy nevü londoni jósnak egyes lapokban közzétett nagyhangu hirdetéseinek felüljön. Roxroy néhány személyi adatot kér azoktól, akik a jövőjükre kiváncsiak és nyolc korona átlagos díj fejében a jelentkezőknek az irodájában már előre, blankettaszerüen összeállitott valamely jóslatot küld meg. A nagyközönség mégis továbbra is gazdagítja pénzével Roxroyt, aki az egész kontinenst behálózza hirdetéseivel.

A vőlegény helyett a tanú lett a férj

Szabadka közigazgatási bizottsága tegnap foglalkozott Vojnich anyakönyvvezető ügyével, aki február elsején Ambrus Anna szabadkai leányt tévedésből összeeskette Árokszállási Andrással. Árokszállási tanú volt s a leány vőlegénye, Misiák István kissé elkésett az esküvőről.

A mostani vizsgálat során megállapitották, hogy rosszhiszemüségről szó sem lehet, csak sulyos hibáról, amit az anyakönyvvezető sietségből követett el. A bizottság elrendelte Vojnich Antal anyakönyvvezető ellen a fegyelmit megelőző vizsgálaot, egyuttal pedig átírt a szabadkai ügyészséghez a házasság megsemmisítése iránt.