Röndér nem parancsol a pógárnak!

2014.03.24. 17:30

Hazafias bál a tanyákon: Röndér nem parancsol a pógárnak! • Felfedezőt vacsorálnak a lenézett kannibálok A hármasszövetség uralkodói megerősítése: a balkáni forrongás közepette mi vagyunk a béke és nyugalom őrzői. Esti Ujság, 1914, március 24. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Dráma a hazafias ünnepen

Szeged-Felsőponton, a tanyasi népkörben erősen megünnepelték március emlékét. Az ünnep hazafias beszéddel, szavalatokkal kezdődött, társasvacsorával folytatódott. Vacsora után a Felsőtanya ifjusága táncra perdült. Folyt a vigasság egész éjszaka vidám hangulatban. De reggel öt óra tájban a farsangi ujdonsült férjek megjátszották magukat: törni, zuzni, rombolni kezdtek. Maguk a menyecskék kérték a rendőröket, hogy kergessék már haza a férjeiket. Hát ez nem ment olyan könnyen. A nagytermészetű legények kiadták a jelszót, hogy:

Röndér nem parancsol a pógárnak!

Ne hagyd magad magyar!

A szabadság ünnepén nem tűrjük az erőszakot.

Hát nem is tűrték. Taszigálták, buktatták, majd ütlegelték a rendőröket. Mikor a rendőrök látták, hogy az ellenszegülők élén legfőképpen a huszonkét éves Kondász Antal tüzeli a harcosokat, megfogták és kihurcolták a népkör udvarára és erőszakkal föltették a kocsijára.

Kondász azonban néhány perc mulva leszállt a kocsijáról, bezuzta ököllel a népkör ablakait és be akart mászni. Mikor Német Antal lovasrendőr vissza akarta kergetni az ablakból Kondászt, az revolvert rántott és mellbe lőtte Németh Antalt. A lovasrendőrt vonaton félholtan vitték be a szegedi kórházba.

Kondászt letartóztatták. pár óra mulva kijózanodott és azt mondta, esze ágában se volt ölni. A revolvert csak azért hozta magával, mert éjszaka akart hazamenni a távoleső tanyájára.

Hittéritők és emberevők

Hittérítők és tudományos kutatók, akik a világnak tőlünk távol eső részeibe elhatolnak, hogy világosságot terjesszenek az ősi vadságban élő népek között és egyuttal a civilizált világnak is elhozzák az ismeretlen ősnépeknél szerzett tapasztalásaikat, még ma is gyakran esnek áldozatul istenes és emberséges törekvésüknek. Most az Uj Hebridák szigetcsoportjának egyik részéből jelentik, hogy már-már megtért vadak több hittérítőt megöltek és fölfaltak és Jj Guineából is borzalmas hírek jönnek fölfalt európai expedíciókról és missziókról.

Éppen tiz esztendeje, hogy egy Ekterst nevü német kutatót, aki elsőnek járta be német részről Uj-Guineát, megöltek és fölfaltak a bennszülöttek, három évvel ezelőtt pedig Richard paradicsommadár-vadászt öltek és ettek meg a kannibálok. Most a Deininger-Kempf-féle tudományos expedíció ért tragikus véget. Uj-Guinea népe, bár a természet tulontul megáldotta természeti kincsekkel, nagyon, nagyon szegény. Ezt a szerencsétlen népet ezer meg ezer átokkal sujtja a babona, amely miatt nem tud embersorba emelkedni.

Az igazság érdekében meg kell mondani, hogy a pápuák zendülését és támadását rendszerint a fehérek brutális föllépése vagy gunyolódása előzi meg. A fehér ember szellemi és fegyverbeli fölényének tudatosságában durva gőggel és kegyetlenséggel közeledik a benszülöttekhez, akik aztán haragra gerjedve ugy állnak boszut, ahogy tudnak s nem kímélik azt, aki őket nem kímélte.

Vilmos császár Bécsben

Ma a német császár legrégibb szövetségesének, a monarkia uralkodójának vendége Bécsben, ahonnan másik régi szövetségesének, Olaszország királyának látogatására utazik. Miről beszél ma Vilmos császár Első Ferenc Józseffel és holnap Viktor Emánuel királlyal, azt e pillanatban nem tudjuk elárulni.

A balkáni események egy olyan atmoszférát teremtettek a nemzetközi politikában, amely érdekek, érzelmek és más alakító elemek eddig határozatlanabb tömegeinek határozottabb vonalakat adtak. A nagy ütközés, hála Istennek, legalább egyelőre elmaradt, de a forró pillanatok tűzfénye megmutatta az esetleg esedékes energiák természetét, hogy az adott pillanatban melyik merrefelé huz és törekszik.

A népek érdeke a béke és a nyugalom és a hármasszövetség uralkodói bőséges bizonyságát adták annak, hogy hűséges őrzői és védelmezői ennek az érdeknek. A német császár utazása annak a jele, hogy tovább is így és ezért kívánnak együttmaradni.