Különleges anyagra leltek Orosz-Középázsiában

2014.03.28. 16:31

Hideget kelt és sulyát veszi mindannak, amivel összeköttetésbe lép az a különleges ásvány, amit az Orosz-Középázsiában lévő Fergyána-medencében találtak. Amerika az első ország, ahol hidroplánnal fogtak tolvajt. Amerikai szerző rendezi Budapesten kinai drámáját, amilyet még sosem játszott magyar szinész. Esti Ujság, 1914, március 28.

A titokzatos anyag

A természetnek még igen sok titka rejtelmes előttünk és nem múlik el nap, amely valami uj természeti titok felbukkanását ne hozná. Tudományos és titokzatos fölfedezésről ad hirt most a pétervári jelentés.

A Fergyána-vidéken a Namangáni hegyekben titokzatos uj anyagot találtak, amelynek tulajdonságai valósággal megdöbbentők és messze fölülmúlják a rádium tulajdonságait is. Egy érckutató ezen a vidéken sok fémet, aszbesztet és midenféle ásványt talált, s ezenközben egy teljességgel ismeretlen anyagot talált, amely feltünően nehéz volt: bizonyos mennyiséget magával vitt a piszkos, barnaszinü, ismeretlen anyagból Moszkvába és ott egy kémiai laboratóriumnak adta át vizsgálat végett.

A Ferganai-medence
A Ferganai-medence
Fotó: Wikipedia

A laboratórium a legkülönfélébb kisérleteknek vetette alá az uj anyagot, amely meglepő tulajdonságokat mutatott. Ha savval hozták az ásványt összeköttetésbe, hirtelen nagy hideg keletkezett. Az üveg, amelyben a savat tartották, por gyanánt mállott széjjel. Megismételték a kisérletet kőből készült és porcelánból való edényekkel is, az eredmény mindig ugyanaz volt. Sőt, mikor a kisérletet vascsészével ismételték meg, ez az edény is porrá hullott szét. A kémikusok ekkor nagy gránittömböt vettek elő, és megdöbbenve konstatálták, hogy az a kő is gázfejlődés nélkül porrá mállik, anélkül, hogy robbanna és hogy a kő elmorzsolódása közben példátlan hideg áll be.

Ha alkáliákkal kezelték a titokzatos anyagot, az edény elvesztette sulyának egyötödrészét. Még egész sereg ilyen meglepő tulajdonságot mutatott az uj anyag és a kémikusok siettek a jelzett vidékre, ahol hosszas keresés után találtak is nagyobb mennyiséget ebből az anyagból. A leletet tudományos kutatásra fogják forditani.

A kémikusok azt hiszik, hogy a titokzatos anyagnak a rádiumhoz semmi köze nincsen, de viszont nagyon valószinü, hogy jelentős gyógyitó erők laknak benne. Természetesen ez irányban is kisérletezni kell, de igen óvatosan, mert a kisérletek esetleg veszedelmet is okozhatnak. Különösen föltünőnek tetszik az a jelenség, hogy minden tárgy, amely az anyaggal összeköttetésbe kerül elveszti sulyának egy részét, Az a vidék, ahol a titokzatos ásványi anyagot megtalálták, Orosz-Középázsiában van és ismeretes arról, hogy sok ott az uránérc, tehát a rádium is. A tudományos vizsgálódást érthető lázas kiváncsisággal folytatják.

Tolvajfogás repülőgéppel

Londonból jelentik: Amerika az első ország, amelyben repülőgép segitségével tartóztattak le egy tolvajt. Floridában Miramy fürdőhelyen az utolsó napokban értéktárgyak és nagyobb pénzöszegek tüntek el az egyik szállodából. Egy nap a szálló feketebőrü portása eltünt, s erre ráterelődött a gyanu. Dróttalan táviróval megkérdezték a kikötőből éppen elindult gőzhajót és azt a választ kapták, hogy a szerecsen ott van a hajón. A nyomozást vezető detektiv erre néhány társával és egy pilótával az erős ellenszél és a zuhogó eső ellenére hidroplánra ült és a gőzös után indult, amely már nyolcvan kilométernyire volt. Egy félóra alatt utol is érték a hajót. A hidroplán leszállt, a detektiv a vizbe ugrott s a gőzös fedélzetére kuszott. A szerecsent letartóztatták és a hidroplánra vitték, amely ujra fölszállt és visszatért Miramyba. Átkutatták a podgyászát és meg is találták az ellopott dolgokat.

Furcsa főszereplők

A Vigszinház április közepén mutatja be A sárga kabát cimü kinai játékot, amelynek két amerikai szerzője – Hazelton és Benrimo – közül az egyik, Mr. Joseph Benrimo már két hét óta Budapesten van és a Vigszinház szinpadán maga vezeti a darab próbáit.  Az amerikai rendező meghivása nem volt fölösleges, mert A sárga kabát olyan különös szinészi feladatot ró a darab minden szereplőjére, amilyennel magyar szinész még sohasem próbálkozott. A darabot ugyanis úgy fogják játszani, mint ahogy a kinai szinpadon játszanak a kinai szinészek.

c1641bpu115

A két férfi főszereplőnek például semmi köze nincs a cselekményhez, mégis mindig a szinpadon van. Az egyik afféle konferanszié, aki magyarázatot fűz minden jelenethez, olyasféleképpen, mint az antik dráma kórusa. Ezt a szerepet Góth Sándor fogja játszani. A másik főszereplő szót sem szól az egész előadás alatt, hanem mint az előadás szinpadi ügyelője és kellékese intézkedik és rendelkezik. Ez a néma szereplő Tanay Frigyes lesz. A sárga kabát drámákának női főszerepét Góthné Kertész Elle fogja játszani, férfifőszerepét pedig Virányi Sándor.

Köszönjük, hogy olvasol minket!

Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet!