Épülnek az első pesti játszóterek

2014.03.31. 18:17

Budapesten is lesznek játszóterek, a cél, hogy ne az utca nevelje a gyermekeket • Ady-verssel ünnepel a radikális értelmiség a Galilei körben • Párisi táncosnő az ópium-őrület ujabb áldozata. Esti Ujság, 1914, március 24. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Játszóterek a fővárosi gyermekeknek

Az Esti Ujság volt az első lap, amely ezelőtt két évvel sürgette játszóterek fölállítását. Talán sehol a világon nem volt annyira szükség erre, mint nálunk, ahol a gyermeksereg egyszerűen az utcára és elhagyatottságra van utalva.

Fölhívásunknak sikere lett, hét játszótéren és hat tágas iskolaudvaron fogják a napokban a játszódélutánokat megkezdeni. Ennek áldásos haszna kiszámíthatatlan.

Bebizonyított tény, hogy a züllésnek és a különféle bajoknak forrása a magárahagyottság.

Ahol a szülők egész napon át el vannak foglalva a kenyérkereset keserves munkájával, a gyermeket hatalmába keríti a rossz.

Csikágóban támadt valakinek az a gondolata, hogy játszóhelyeken kell összegyüjteni a gyermekeket és így kell őket megmenteni a társadalomnak. A terv bevált. Amióta a játékdélutánok megvalósultak, évről-évre kevesebb lett a bűnös gyermekek száma. Itt vannak a világ első, legjobban fölszerelt játszóterei, amelyekre a város kilencvennyolcmillió koronát költött.

A mi játszótereink szerényebben indulnak meg, de fontosságuk éppen olyan nagy, mint ott. A tereket a külső városrészeken kellett elhelyezni, mert a belső területen nincs hely.

Politikai ünnepség a Galilei körben

A régi országház termében a Galilei kör megtartotta ez évi márciusi ünnepét. Ruttkay-Nedeczky Béla dr. elnöki megnyitójában hangoztatta, hogy a mai Magyarország vezető jelszava a magyar demokrácia.

Az orosz módszerrel szemben az orosz diákok módszerével fognak harcolni és a laboratóriumokban jut majd eszükbe, hogy az ekrazit és a dinamit történelemalkotó tényezők.

A mai ellenzék nem meggyőződésből, hanem a nép hatalmi nyomása alatt küzd a demokrácia eszméiért. A magyar diákság azonban lelkesült erővel fog dolgozni a demokrata Magyarországért.

Csécsy Imre szavalta el Ady Endre ez alkalomra írt ódáját. Azután Kunfy Zsigmond dr. mondott hossza beszédet, amelyben miután elhangzottak a zsarnokságról, a bilincsekről sürün emlegetett szólamok, arra szólította föl a diákságot, hogy küzdjön együtt a munkássággal. Végül Polányi Károly dr. beszélt, aki azt mondta, hogy a demokratikus politikára az ellenzék nem nyújt biztosítékot. Tisza és Andrássy politikai célja ugyanaz, csak eszközei mások.

Az ünnep után egy 250 – 300 főnyi tömeg verődött össze, mely zajongva, tüntetve, a Marseillaiset énekelve vonult föl a Rákóczi-utra. Itt valaki beverte az Otthon-kávéház egyik ablakát. A rendőrség kivonult, mire a tömeg szétoszlott.

Az opium áldozata

Egy táncosnő halála

Páris: Az ópiumőrületnek ujabb áldozata van, Bourgon Gemaine, a jól ismert táncosnő, akit tegnap holtan találtak pazarul berendezett lakásában.

A vizsgálat megállapitotta, hogy a halált ópiumélvezése okozta. A rendőrség a lakásban igen sok erős narkotikumot talált és megállapitotta, hogy a művésznő lakásában minden este valóságos ópium-orgiákat ültek.