Botrány a fürdőruhás apácák miatt

2014.04.04. 19:42

Színházi botrány a fürdőnadrágos apácák miatt • Sokszáz rozmárvadász fagyott meg a jégtáblák között • Rendcsinálás helyett cigányokat vagdostak össze a rendőrök. Juhász Gyula öngyilkosága után Velencében üdül. Esti Ujság, 1914, április 4.

Tüntetés a Népoperában

A népoperában tegnap este tüntettek egy operett ellen, mely a tüntetők felfogása szerint „Szent Péterkéről” szóló dalával és fürdőnadrágban bemutatott apácáival sérti a katolikusok vallási érzületét.

Abban, hogy sérti-e valami valakinek a vallási érzületét vagy sem, mindenki illetéktelen bíró, kivéve a megsértődött embert.

Ennélfogva mi nem akarunk birák lenni ebben a kérdésben, és a tüntetőket kivéve, mindenkinek az itélkezését illetéktelennek tartjuk. Nem tulajdonítunk nagy jelentőséget annak se, hogy azok, akik meg voltak botránkozva, elenyészően kevesen voltak azokhoz képest, akik nem voltak megbotránkozva; mert ha például a mi apánkat megsértenék, alkalmasint csak kevesen éreznénk mélységes fájdalmat és velünk szemben az emberek millióit nem igazán érintené a sértés.

Halászok katasztrófája

Szerencsétlenség a jéghegyek között

Az ujfundlandi rozmárvadászó-flottilát nagy szerencsétlenség érte. Ugylátszik, hogy a New-Foundland és a Southern-Crose halászhajók legénységéből csak néhányan menekültek meg.

Kedden nagy hózivatar érte a halászokat. A legénység egy része jéghegyen volt, mások egy óriás jégtáblán, amely a nagy orkánban más jégtáblákkal ütközött össze és darabokra tört. Az egyes darabokat a vihar elsodorta a szélrózsa minden irányába, a két hajón maradt halászok hasztalan igyekeztek társaikat megmenteni.

A rozmárvadászaton háromezer vadász vett részt és a halottak száma több százra tehető. A Southern-Cross fedélzetén több mint huszezer rozmár volt, mert a vadászat kitünően sikerült. A Belaventura gőzös a New-Foundland legénységének harminc tagját megmentette és negyven holttestet is fölvett, a legénység többi részéről semmit nem tudnak.

A hajók két éjszakán át jéghegyek beláthatatlan tömegében usztak, amelyeken halomszámra feküdtek halottak és elevenek.

A szerencsétlenek csaknem teljesen meg voltak fagyva.

Átlag husz emberből csak egy maradt életben a jégtáblán való negyven órás utazás után.

Az életben maradottak elbeszélése szerint a jégtáblán leirhatatlan volt a kétségbeesés. Többen a tengerbe ugrottak, mások eszüket vesztve társaikat fenyegették.

Elitélt rendőrök

Elek István és Kokorai Pál hódmezővásárhelyi rendőröket egy verekedés alkalmából segítségül hívták a cigánysorhoz. A rendőrök ahelyett, hogy rendet csináltak volna, kardot rántottak és Gaudi Balázsnét és Bánfi Józsefet megvagdosták. Hivatalos hatalommal való visszaélésért a szegedi törvényszék Elek Istvánt négy, Kokorai Pált pedig nyolc napi fogházra itélte el.

Juhász Gyula meggyógyult

Szegedről jelentik: Juhász Gyula makói főgimnáziumi tanár, az ismert költő, aki hetekkel ezelőtt a fővárosban öngyilkoskísérletet követett el, teljesen meggyógyult. Juhász most hosszabb szabadságot kapott s jelenleg Szegeden tartózkodik, ahonnan néhány nap mulva Velencébe utazik, üdülni.