Nem választhat, akinek nincs meg a bizonyítványa

2014.04.05. 18:03

Csak bizonyítvánnyal lehet választani, vagy újra le kell vizsgázni • Harapós zsiráftól félt a szerecsen, fejvesztve menekült a korcsma közönsége • Megbetegedett a nemzet csalogánya. Esti Ujság, 1914, április 5.

A választók vizsgálata

Az uj választási törvény a cenzusra való tekintet nélkül feltétlen választójogot biztosít azoknak a nagykoru állampolgároknak, akik az elemi iskola hatodik osztályát elvégezték.

A választásra jogosult polgárok igen nagy többsége azonban aligha őrizte meg az elemi iskolai bizonyítványát. Ezek a polgárok tehát kénytelenek uj bizonyítványt kérni.

A legtöbb helyen azonban a husz, harmincév elötti vagy még régebbi iskolai anyakönyvek nincsenek meg. Az ily községekben a törvény értelmében:

külön vizsgálat letételével igazolhatják a polgárok, hogy az elemi iskola hatodik osztályát elvégezték.

A harapós zsiráf

Misszuri állam egyik városkájában hatalmas tornádó pusztított s különösen az éppen ott időző cirkusznak okozott rengeteg kárt. A vihar a nagy cirkusz-sátort darabokra tépte, fölborította és széttépte a kocsikat, aminek az lett a következménye, hogy a vadállatok kimenekültek a ketrecekből.

Ijedten futottak szét a fenevadak s a közeli erdőbe menekültek.

A szerencsétlen cirkusztulajdonos a végzetes nap estéjén a városka korcsmájában ült s gondolkozott a szerencse forgandóságán.

Miközben fejét a busulásnak adta, egy szerecsen dugta be sötét arcát az üzlet ajtaján s így szólt hozzá:

- Nem maga veszített el egy zsiráfot?

- Fájdalom, én, talán megtalálta?

- Igen uram, én találtam meg.

- Hozza el a zsiráfot s kap tőlem egy dollárt.

- Egy dollár kissé kevés. Cudar egy állat, dühös s folyton harapni akar.

- Ostobaság, a zsiráf a legjámborabb állat s engedelmes, mint egy gyermek. Harapni pedig egyáltalán nem harap.

Félóra mulva a bolt előtt óriás lárma támadt. A bolt ajtaját a szerecsen hirtelen kinyitva, beráncigálta az állatot a helyiségbe, ahonnan a következő pillanatban az emberek az ablakon át kimenekültek.

A zsiráf, amelyet a szerecsen maga után vonszolt, a cirkusz Szoliman nevü oroszlánja volt, amely a hirdetés szerint „eddig tiz embert ölt meg és falt fel szőröstül-bőröstül”.

Blaháné betegsége

Blaha Lujza betegsége alighanem hosszu ideig távol fogja tartani a művésznőt a Nemzeti Színház színpadától. Amikor Blaháné a mult héten lemondott a Matyó lakodalom egyik előadásáról, azt hitték, hogy a baj muló természetü, de most, mint értesülünk, influenzájához tüdőhurut is járult. A művésznő a Nemzeti Színház igazgatóságához orvosi bizonyítványt küldött, amely szerint hat hétig nem léphet föl.