Károlyi Mihály az oroszok kegyét keresi

2014.04.09. 15:37

Károlyi Mihály az oroszok kegyét keresi, de a szlávoknak sem kell • Churchill anyjának botrányos válása • Sakkproblémákon mentek egymásnak a kávéházi díjbirkózók. Esti Ujság, 1914, április 9.

Pétervárra!

A függetlenségi képviselők orosz utiterve

Arról a tervről, mely a minap pattant ki, hogy tudniillik Károlyi Mihály gróf vezetésével az orosz birodalmi gyűlés meghivására egy sereg függetlenségi képviselő elmegy az orosz fővárosba tüntetni a hármasszövetség ellen és az orosz barátság mellett, a legellentétesebb vélemények olvashatók. Ma a Budapest, Kossuth Ferenc lapja az írja, előkelő forrása a leghatározottabban megerősítette a pétervári út tervét:

— „Elmegyünk Pétervárra, akár tetszik a kormány sajtójának és a náluknál nagyobb hatalmasságoknak, akár nem.”

Nekünk az a meggyőződésünk, hogy gazdasági és egyéb érdekeink azt követelik, hogy szakítsunk azzal a politikával, mely ellenségünkké tette szomszédainkat és barátainkat s amely a hármasszövetség érdekében kizsákmányolta az országot.

A tótok tüntetnek Károlyi ellen

Eközben Newyorkban élő magyarok gyülést tartottak Károlyi Mihály gróf ünneplésére. A gyülésen több száz tót és cseh is résztvett és viharos tüntetés tört ki Károlyi ellen. Az Egyesült-Államok tót lakossága nagy akciót indított, hogy Csikágóban és Klivlendben megakadályozza Károlyi Mihály gróf nyilvános föllépését. Erre való tekintettel Károlyi elhatározta, hogy a Egyesült-Államokba való tartózkodását rövidebbre szabja.

F  VL VETT 83002
Fotó: Várkonyi László / MTI

A miniszter anyjának válópöre

A bíróság fölbontotta Winston Churchill tengerészeti miniszter anyjának Cornwallis-West Györggyel kötött házasságát s az elvált fél a fölbontás kihirdetése után egy órával ujabb házasságot kötött: feleségül vette Campbell Patricia asszonyt, az ünnepelt szinművésznőt. A házasságnak egyik furcsasága az, hogy az előkelő pár csak egynapos nászutra utazhatott el, mert a művésznő nem maradhatott el annak a darabnak a próbáiról, amelynek szombati bemutatóelőadásán egyik főszerepét játssza.

Cornwallis-West 1900-ban vette el Churchill Randorf lord özvegyét, aki 20 esztendővel idősebb nála. Tizenhárom esztendei házasélet után az asszony válókeresetet adott be ellene házasságtörés és hűtlen elhagyás miatt.

Díjbirkózók a kávéházban

A magyar díjbirkózó-céh két érdemes tagja: Czája Bertalan és Czája József, mindennapi vendégei a Meteor-kávéháznak. Nemrégiben Czája Bertalan egy sakktábla mellett ült a kávéházban és híres mesterek problémáinak megoldásában gyakorolta magát. Eközben belépett Gróf Sándor s olyasmi megjegyzést tett Czája szórakozására, ami nem volt ínyére a díjbirkózónak. Vissza is vágott epés hangon, mondván:

Hallgass, te nulla!

Gróf Sándor alighogy befejezte replikáját, egy pofon csattant el az arcán, Czája József ugyanis, aki a szomszéd asztalnál ült, testvéri szeretetének jeléül arcul ütötte a kötekedő Gróf Sándort. Azaz, hogy csak meglegyintette, de ez a legyintés olyan volt, hogy fölért egy közönséges halandó ökölcsapásával. A két díjbirkózó közé került Gróf csak az egyensúlyát veszítette el a meglegyintéstől, de nem a bátorságát. Revolvert vett elő s ráfogta az egyik Czájára.

Ha világbajnok vagy, hát gyere ide!

– kiáltott az egyik díjbirkózóra, aki a szíves fölhívásnak eleget is tett volna, ha a kávés energikus hangon le nem inti.