A szépségadó menthetné meg a költségvetést

2014.04.23. 16:04

Mit kellene még megadóztatni, a bűnt vagy a szépséget? • Cukrászok a vasárnap nyitvatartás mellett és ellen • Hajevő hisztérika a műtőasztalon. Esti Ujság, 1914, április 23.

Adótervek

Olaszországban nemrégiben valaki azt a mulatságos indítványt vetette föl, hogy ha az állam nem talál más jövedelmi forrást, próbálkozzék meg azzal, hogy adóztassa meg a polgárság bűneit, bűnös szenvedelmeit, amivel bizonyára akkora jövedelemre tesz szert, hogy egész sereg egyéb adónemet eltörölhet.

Az indítvány, bár fölöttébb komikus, nem egészen eredeti. Már XXII. János pápa adót vetett ki a bűnre s díjszabást állapított meg az elkövetett bűncselekményekre.

De még eredetibb lenne, ha a rossz tulajdonságok helyett az emberek jó tulajdonságait adóztatnák meg.

Óriási jövedelmet hajtana például a nők szépsége. Minél rútabb lenne egy nő, annál több adót fizetne, hogy szépnek tartsák.

Japánban furfangos módot eszeltek ki arra, hogy az adófizetők adójukat bizonyos örömmel hordják az állampénztárba. A buzgó és pontos adófizetők részére ugyanis jutalmat tűztek. A jutalom számozott sorsjegy, amelynek tulajdonosa bizonyos államsorsjátékban vehet részt, s ha szerencséje van, annyit nyerhet, hogy a befizetett összeg busásan megtérül.

A cukrászok mozgalma

A cukrászmesterek országos gyűlése kimondta, hogy küldöttségben fognak a kereskedelmi miniszterhez menni és azt fogják kérni tőle, hogy a cukrászokat vonják ki a vasárnapi munkaszünet alól s korlátlanul dolgoztathassanak vasárnap is.

A munkások viszont ma este nagy gyűlést tartanak, hogy a mesterek eme szándéka ellen tiltakozzanak és követeljék a maguk részére a vasárnapi munkaszünetet. A munkások azt óhajtják, hogy vasárnap a munka reggel hat órakor kezdődjék s legfeljebb tíz óráig tartson. Az elárusító személyzet ellenben egész nap foglalkoztatható, de ennek ellenében egy egész nap hétköznap szabadságot kapjanak.

A hajevő leány

A szatmári közkórházban ápolták Kis Ida tizenhét éves leányt, aki évek óta betegeskedik és nem tud emészteni. Lükő Béla és Kölcsey Ferenc orvosok tegnap megoperálták. Megnyitották a gyomrát és egy hetvenöt dekagram súlyu csomót találtak benne, amely lószőrből és ételmaradékból volt összetapadva. A leány hajevő hisztérika volt.