Házasság helyett kaszinó

2014.04.26. 17:43

Színész és pincér az osztálysorsjáték boldog nyertesei között • Háborus a helyzet Amerika és Mexikó határán • Életmentő tigris a Beketow-cirkuszban. Esti Ujság, 1914, április 26.

Akik megkapják a főnyereményt

Az osztálysorsjáték hatszázezer koronás főnyereményét temesvári emberek nyerték meg, a nyertesek közt van Kardos Géza, a temesvári színház tagja, akire hatvanezer korona jut a nyereményből. Kardost a nagy szerencse nem hozta ki megszokott flegmájából és egész nyugodtan, angol közönyösséggel sétált tovább, mintha nem is lett volna váratlanul tőkepénzessé. Kardost a déli korzó közönsége formális módon ünnepelte és jóismerősei a legkülönfélébb partikat ajánlották neki.

Kardosnak azonban egyelőre esze ágában sincs megházasodni és inkább barátaival este a Délvidéki kaszinóban fog találkozni.

Alkalmunk nyílt a szerencsés nyerők egyik-másikával beszélni, akik a nyeremény felől a legkülönbözőbb módon nyilatkoznak. Legérdekesebb a váratlanul meggazdagodott nyerők közül Bürger Ernő, a Lloyd-kávéház volt főpincére, akinek a nagy vagyonra vonatkozóan már meg is van a maga terve. Kávéházat fog nyitni.

A mexikói háboru

A Mexikó és az Egyesült-Államok közötti konfliktus annyira megerősödött, hogy most már bármikor teljes háborura lehet számítani.

Zapata tábornok indián csapatai Puebla irányában gyülekeznek. Villa tábornok szövetkezett Velazkó tábornokkal és seregeik egyesülve a határra vonulnak.

Mexikó városában nagy a lelkesedés a háboruért.

Halál a szőke fenevadra! – kiáltják a városban és szőke fenevad alatt az amerikait értik.

A mexikóiak gerilla harcot indítanak és pedig az Egyesült-Államok területén. A Texasban, Arizonában és Ujmexikóban lakó mexikóiak bandákat alakítanak.

Wilson amerikai elnök nagyon komolynak mondja a helyzetet.

Szükség esetén kérni fogja a kongresszust, hogy formálisan üzenjen háborut Mexikónak, mert a mostani hadműveletek csak Huerta ellen irányulnak. A mexikói forradalmárok magatartását tekintve nagyon valószínű, hogy Amerika kénytelen lesz hivatalosan hadat üzenni Mexikónak.

Az életmentő tigris

A Beketow-cirkusz tigriseivel föllépő Sawade mesternek legjobb ugrója, a félelmetes Sarda, tíz méteres ugrását néhány nap óta nagy kedvetlenséggel végzi. A kiváló állatidomító ezért tegnap délelőtt egy kis gyakorlatot tartott, hogy Sardát leszoktassa a lustaságról.

A rábeszélés természetesen ostorral történt és Sarda ezért annyira megharagudott, hogy nekiugrott idomítójának.

A támadás oly hirtelenül történt, hogy Sawade élete veszedelemben volt, amikor a legnagyobb tigris, az óriás Emir, egy ugrással idomítója és a támadó tigris között termett és a veszedelmet ezzel elhárította. A két vadállat összemarakodott és Sawade kergette szét őket. Emir jutalmul nagyobb husporciót kapott, Sarda pedig este gyönyörűen ugrott.