Idén már dolgozni sem kell a munkásmajálison

2014.05.01. 11:45

Idén különösen nagyszabásu lesz a május elsejei munkásünnep: még a munka is szünetelni fog • Politikai ellentétek miatt került kórházba és fogdába a két rossz szomszéd • Uj fővárosi könyvtár, az igazgató Szabó Ervin. Esti Ujság, 1914, május 1.

Május elseje

A huszonötödik ünneplés

A szociáldemokrata munkások az idén huszonötödik alkalommal ünneplik meg május elsejét. 1889-ben határozta el a nemzetközi kongresszus, hogy május elsején minden országban tüntetni és ünnepelni kell a nyolc órás munkanapért és a munkásvédő-törvényekért.

Az idén különösen nagyszabásunak ígérkezik a május elseji ünnep; ugy a fővárosban, mint a vidéken szünetelni fog a munka.

A fővárosban a szociáldemokrata párt nagy fölvonulást tart. Gyülekezés délután félkét órától a Tisza Kálmán-téren. Innen négyes sorokban a városligetbe megy a menet, ahol ünnepi beszédet mondanak, dalokat és szavatalokat adnak elő.

A bejelentést Boda főkapitány tudomásul vette s a fölvonuláshoz a rendőrhatósági engedelmet megadta. Vöröszászlót és a közrendet s magánszemélyeket sértő föliratu táblákat tilos vinni a menetben.

Az ellenfelek

A politikai ellentét vége

Schmidt Pál ötvenegy éves és Konrád Ádám negyven éves zsombolyai földbirtokos közül az egyik lelkes függetlenségi, a másik a kormánypárti politika híve. Szomszédok voltak és már évek hosszu során át a legádázabb haraggal viseltettek egymás iránt, csak azért, mert mindegyikük a saját pártját dicsérte és a másik meggyőződését szidta. E miatt többször volt köztük veszekedés, melynek azután szombat reggel véres elintézés lett a vége.

Pénteken csunyán összevesztek, másnap reggel pedig Konrád kiment a kertbe. Ő igy mondja el az esetet:

Azért mentem, hogy puskámmal a verebeket elriasszam. Schmidt a kertjében dolgozott. Egyszer csak durván átszólt, mire én visszafeleltem:

Gyere ide, ha akarsz valamit csinálni, gyere, ha mersz!

Schmidt gorombáskodott. Én nagyon dühös lettem és puskámmal Schmidtre céloztam.

Lőjj csak, ha van bátorságod - kiáltotta szomszédom. Meghuztam a ravaszt és Schmidt a következő percben mellén találva összeesett.

Schmidtet sulyos sebével a lakásán ápolják, Konrádot pedig átkísérik a nagykikindai fogházba.

Ugy Schmidt, mint Konrád többgyermekes családapa.

Uj könyvtár

A főváros könyvtári bizottsága Wildner Ödön tanácsos vezetésével megtekintette a Gróf Károlyi-utcában berendezett fővárosi könyvtárat. A bizottság nagy megelégedéssel állípitotta meg, hogy a könyvtárat céllszerüen rendezték be és hogy máéjus elsején át lehet adni a használatnak. A bizottságot a könyvtárban Szabó Ervin könyvtárigazgató kalauzolta.