Millió magyar gyereket öl meg a gyilkos ragály

2014.05.02. 10:42

Tuberkulózis, piszok, szegénység végez a magyar gyermekkel • Soha nem látott szocialista felvonulás Budapest utcáin. Esti Ujság, 1914, május 2.

Milliók pusztulása

A kormánynak az ország közállapotáról szóló jelentéséből megdöbbentő számok kiabálnak felénk, hogy figyelmeztessenek bennünket az országnak és népének veszedelmére.

Millióknak a pusztulásáról szólnak ezek a számok, szédítő örvény tátong felénk a számoszlopok közül.

Megtudjuk belőle, hogy 1901 és 1912 között öt milliónál több ember halt meg Magyarországon s ezek közül másfél milliónál többet vittek el fertőző betegségek, csupán a tuberkulózis kilencszázezernél többet! Kanyarótól elpusztlt százezer, skarláttól száznegyvennégyezer, szamárhuruttól nyolcvanhétezer, difteritisztől százezer gyermek.

A fertőző betegségek mértéktelen terjedése a közegészségi igazgatás nagy elmaradottságáról tanuskodik s egyuttal arról is, hogy a nép nem ismeri a védekezés módjait, nem is törődik velük, nem is élhet velük.

A szegénység nagy ellensége a tisztaságnak, a minden bajában magára hagyott nép pedig már fatalista is lett s ezért nem izgatják az egészségi bajok.

Jelentős számban szerepel a halálozás okai között a tüdő- és mellhártya-gyulladás is, görcsöktől pedig 360000 ember halt meg ez idő alatt, legnagyobbrészt apró gyermek. Ezek közül is sokat meg lehetett volna menteni, ha nem kellene sokszor a negyedik faluba kocsizni orvosért...

Igy zuhannak a semmiségbe népünknek milliói, egyenkint megsiratva, de nagy tömegekben észrevétlenül.

Soha nem látott szocialista felvonulás Budapest utcáin

A köruton a szocialista munkások hatalmas tömege hömpölygött, beletelt ötnegyed órába, míg tábláival, jelvényeivel, a francia induló dallamára szerzett szózatával és csatakiáltásaival elvonult a szemünk előtt. Láttunk már néhány szocialista fölvonulást, azonban ugy tetszett, hogy a gyárak, műhelyek, irodák még egyetlen május elsején sem bocsájtották ki magukból a tüntetőknek ekkora raját.

Kígyózó szürke seregük elfedte a palotákat, belepte az utca testét és elfogta a levegőt; ugy tetszett, mintha a tüntető szocialista seregen tul egyéb sem volna a világon.

Elvonulásuk fegyelmezetten, a közrend sérelme nélkül történt meg, mégis nem csodálható, ha e roppant tömeg látása nem maradt hatástalan arra, aki látta, forradalmi jelszavaik arra, aki hallotta.

Megunta az életét

Az Erzsébet-hidon ma éjjel egy világosbarna színű kabátot és egy beszakított fekete keménykalapot találtak. A kabát zsebében öt lezárt levél és a rendőrségnek címzett levelezőlap volt. A levelezőlapon az illető, aki valószínűen a Dunába ugrott, azt írja, hogy Kelemen Lajosnak hívják, Szigetvárt lakott, festősegéd és azért lett öngyilkos, mert az életét megunta.