Mit olvas a művelt Budapest?

2014.05.22. 17:55

Zenesztétikát és szociológiát fal a budapesti olvasóközönség • Fogházba került a királysértő villamoskalauz • Hallatlan: nemzeti nők a szűk szoknya ellen. Esti Ujság, 1914, május 22.

Mit olvas a művelt Budapest?

A budapesti közönségnek naponta van egy-két ráérő órája, amikor olvashat – és olvas is. De mit olvas a fővárosi polgár és neje, vagy gyermeke, azon kívül, hogy ujságok, lapok vagy képeslapok szövegrészébe fojtja irodalmi érdeklődését?

Az Irodalmi Szalon ugy tapasztalta, hogy a közönség ízlése rohamosan és átmenet nélkül változik. Ezelőtt öt-hat évvel a szociológia volt a legkedveltebb forrás. A szalon nem győzött elég Marxot, Sombartot, Lóriát és Spencert beszerezni,

nők és férfiak habzsolták a történelmi materializmus, a darwinizmus, az integrációs és a faji elmélet tételeit.

Ez a konjunktura nem tartott sokáig, egyszerre átcsapott a zene kultuszába. A zeneesztétikai könyveket százával kellett megrendelni, majd pedig egyre tágult a természettudományi, filozófiai és pszichológiai munkák után való érdeklődés köre is. Egyidejűleg kezdték keresni a biográfiákat és memoárokat.

A közönségnek ma viszont csaknem kizárólag regény kell, elsősorban természetesen az ujdonságok, ahogy külföldről és belföldről jönnek, másodsorban pedig a tíz-tizenöt év előttiek is, Mikszáth, Herczeg és Jókai a magyarok közül és a német modernek régebbi művei.

A közönség a külföld hatásaira idegesen és elkésve reflektál, a magyar irodalom termékei fölött pedig rövid úton napirendre tér.

Királysértő villamosellenőr

Fiumében történt, hogy Benussi Antal, a villamosvasut ellenőre haraggal förmedt ré egy reggel egyik kalauzra, hogy miért áll meg utközben. A kalauz azzal védekezett, hogy a Danubius hajógyár igazgatója akart leszállani, azért állította meg a kocsit.

Még a királynak sem állunk meg! – kiáltotta az ellenőr és szitkozódott.

A szitkozódásból királysértési per lett s Benussi ma került a budapesti kir. törvényszék elé, amelynek Füzesséry táblabíró elnöklete alatt ülésező tanácsa 14 napi fogházzal sujtotta a királysértő villamosellenőrt.

Hadüzenet a szűk szoknyának

Newyork: A „Nők Nemzeti Egyesületé”-nek klubja nagygyűlést tartott, amelyen Mrs. Mary Wood bejelentette, hogy még a nyáron hatalmas mozgalmat indít a szűk szoknya ellen.

Egyenesen hallatlan – mondotta többek között – hogy milyen szoknyákat viselnek most a nők. Ezek a szoknyák nem leplezik a testet, hanem levetkőztetik.

Botrányos dolog, hogy a szegényebb sorsú nők, ha kész szoknyát akarnak vásárolni, más fajtát, mint szűket, testhez tapadót, nem kaphatnak. Az összes gyárak e szemérmetlen divat hatása alatt állnak. A mozgalom föladata lesz, hogy a gyárakat a bő szoknyák előállítására rábírják.

Ne a divat, de a szemérem legyen mértékadó.

Mrs. Mary Wood szenvedelmes hangon mondotta el ez a beszédet, de... szűk szoknyában.