Megbolondult a magyar konzul és őrült költekezésbe kezdett

2014.06.03. 18:22

Megbolondult a magyar konzul és ugy vette a félmilliós festményeket, mint más a vajaskiflit • Nagyon mozgolódnak a horvát diákok, hát kapnak egy kis leckét a sok szünidő helyett • Hozzáment a soffőrhöz a milliárdos leánya, most meg apróhirdetésekben üzenget a drágalátos papának. Esti Ujság, 1914, junius 3.

Megőrült konzul, aki félmillióért képet vásárol

Malmő: Az itteni balti kiállítás művészeti csarnokában megjelent tegnapelőtt egy elegáns úr, s a kiállított festmények legszebb darabjait megvásárolta félmillió koronáért. Azt mondta, hogy Levisson Márton a neve s gotenborgi osztrák-magyar konzul. Csekkekkel fizetett.

Természetesen nagy volt az öröm a svéd művészek körében. Tegnap ujra megjelent s ismét több képet megvett. Ekkor azonban már zavartan viselkedett s olyan botrányt csapott, hogy a rendőrségre kellett kísérni.

Ott kiderült, hogy elmebajos, tehát csekkjei is értéktelenek.

A szerencsétlen embert, aki csakugyan Levisson konzul, a londi őrültek házába szállították.

A megfékezett horvát diákok

A horvát fiatalság már esztendők óta a kelleténél nagyobb mértékben vesz részt a politikai életben. Hiába rendszabályozták meg őket ismételten, hiába tiltották be ifjusági egyesületeiket, mikor a nyílt politizálást lehetetlenné tették részükre, a torna és turista egyesületek lettek a veszedelmes politikai izgatás fészkei. Most, a Schaffer-féle merénylet lelepleződése után az illetékes körök végre elérkezettnek látják az időt, hogy a most már összeesküvéseket is szövő fiatalságot erősen megrendszabályozzák.

Máris megállapították, hogy a középiskolai tanári kar egy része jóindulatu passzivitással tűri, sőt pártolja a diákság fészkelődését. Ennek nagyarányu áthelyezésekkel, a zágrábi tanárságnak ugyszólván teljes kicserélésével fogják végét vetni. Ezenkívül a tanulmányi anyag alaposabb és bővebb oktatásával s a tanulmányi idő intenzívebb kihasználásával fogják megnehezíteni a fiatalság politizálását. Könnyen lehetséges, hogy az ezidei nyári szünidő tartamát is jelentősen megrövidítik, ugyanakkor előreláthatólag egész sor ifjusági egyletet feloszlatnak.

A milliárdos leánya és a soffőr

Newyork: Robert H. Ingersoll-t, a híres milliárdost tegnap az üzleti órákban valaki fölhívta az irodájában telefonon.

Tudja-e Ingersoll úr, - kérdezte a hang – hogy Poppy leánya éppen most férjhez ment az ön Brown nevű soffőrjéhez!

A milliárdos lecsapta a kagylót és nem válaszolt semmit. Még aznap az esti lapokban Ingersoll aláírásával a következő hirdetés jelent meg:

Poppy! Ha családunk tagja akarsz maradni, tüstént ott kell hagynod a soffőrt.

Apád

A reggeli lapokban erre a hirdetésre a következő válasz jelent meg:

Papa! Soha, soha.

Poppy