Az elhízott nő borzalom az Ur szemében

2014.06.13. 18:38

Koplalás, masszázs, vizikura: az elhízott nő borzalom az Ur szemében, de a nyakigláb lécnő se megnyerő • Anglia fél a szénsztrájkoktól, inkább perzsa petroleum hajtja majd a rettegett hadi flottát • A Szent István-nap ünneplése ellen agitálnak a nacionalista horvát tulzók. Esti Ujság, 1914, junius 13.

Sovány nők

Egészen helyesen olvastad: sovány nőket említek, nem karcsuakat. Mert ez, ugyebár, kétféle. Jól kifejlett csípőjű, gömbölyű karu nő nagyon jól és könnyen lehet karcsu, azaz vékony dereku. Ellenben sovány az a nő, aki a teste egyéb méreteinek rovására csupán a teste hosszaságát igyekszik fejleszteni. Az ilyen sovány nő most divat, és érdekes megfigyelés, amelyet egyébként régi tapasztalati tény erősít meg, hogy amikor a közízlés a soványokat követeli, akkor a nők soványak.

Isten tudja, hogyan van ez, ugy látszik, a kereslet arányában növekszik a készáruállomány, ahogyan a Szabadság-tér táján mondják.

A sok női soványság eredetét ismerem. Divatos soványító kurákat használnak a hölgyek. Most kétféle soványító kura van és mindegyiknek számos válfaja. Az egyiknek is, a másiknak is töméntelen a híve, követője, aki hősiesen hozza meg azokat az áldozatokat, amelyeket a kura rá ró.

A lesoványodás római-orosz szisztémája, az izzadás, már nem népszerű, amióta tudjuk, hogy gyakran a szív épsége fizeti meg az árát. És a hajtószereknek is befellegzett, amióta tudjuk, hogy vízveszteség árán épenséggel nem fogy a testsuly. Hanem igenis nagyon dívik a táplálékelvonás által való lefogyatkozás és ezzel a dietétikai módszerrel szemben a természettani módszer, amely felöleli a különféle vizikurákat és a masszázst.

A hideg- és melegvízprocedura nem ér semmit és a masszázs többnyire a dögönyözőt soványítja le, nem a dögönyözöttet. Legtöbbet ér még a fokozott izomtevékenység.

De a táplálkozás elvonása által fogynak a nők leginkább. Legelterjedtebb módja a burgonyakura, ami méltán meglepő, mert eddig azt hitték, hogy a krumpli puffancsá tesz. Most kiderül, hogy soványít, mert a jóllakottság érzését kelti a gyomorban.

Az elhízott nő borzalom az Úr szemében; valamint az urakéban is. De a nyakigláb lécnő, aki, ha nem is lapos, de annál sokszegletűbb, éppen olyan borzalom. Az igazság itt is a középen van és én a pálmát a jausse maigre-nek nyujtom, az álsovány töltött gilicének.

Perzsa petroleum hajtja majd az angol hadi flottát

Angliában azt a szerződést, amelyet az angol állam az Angol-Perzsa Olaj-Társasággal kötött, fontosságban ahhoz a pénzügyi művelethez hasonlítják, amellyel Beaconafield a Rothschildok közvetítésével a Suez-csatorna részvényeinek többségét az állam számára megvásárolta.

Hosszas kísérletezés után tudvalevően bebizonyult, hogy a hadihajók fűtéséhez nem föltétlenül szükséges szén.

Olajjal vagy petróleummal olcsóbban és könnyebben lehet megfelelő hajtóerőt előállítani. Az angol szénbányászok az utóbbi időben sűrűn sztrájkba léptek, ami a hadi flotta harcképességét szem előtt tartó admiralitásnak nem egyszer sulyos gondot okozott. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy szén helyett a sokkal nagyobb mennyiségben található és könnyebben hozzáférhető petroleumot fogják be motorikus erőnek.

Magántársaságoktól azonban nem akart az állam függni. Félt, hogy kartellbe lépnek és fölverik a petróleum árát. De azután olyan bonyodalmaktól is tartott, mint amilyet most a mexikói polgárháboru okozott. Ha az ottani petróleum-forrásokra lennének ráutalva, a hajók kazánjai most hidegen állhatnának. Ezek a meggondolások bírták rá a kormányt, hogy az Olaj-Társaság részvényeinek többségét megvásárolja. Ezzel intézkedési jogot nyert a társaság perzsiai petroleum-forrásain, amelyeket teljesen a hadi flotta szükségletei szerint fognak kiaknázni.

A Szent István-nap ellen

Zágrábból jelentik nekünk: a vasárnapi munkaszünetről szóló törvénytervezet, amelynek hatálya Horvátországra is kiterjed, egyes tulzó horvát körökben nagy elégedetlenséget kelt. Ennek oka az a rendelkezés, hogy a tervezet Szent István-napját normanapnak hagyja meg s e napon az üzletek nyitvatartását nem engedi meg. Legutóbbi közgyűlésén a zágrábi kereskedelmi és iparkamara is foglalkozott e kérdéssel s elhatározta, hogy a Szent-István-nap kötelező megünneplése ellen előterjesztéssel él, azt az indítványt azonban, hogy Horvátország területére Cyrill és Methód napját mondják ki kötelező ünnepnek, a kamara közgyűlése nem fogadta el.