Anyatejből köpült vajat a nyomorgó asszony

2014.06.18. 19:31

Meghalt a baba, vajat köpült az anyatejből a nyomorgó asszony • Nagy feszültség és komoly biztonsági intézkedések Boszniában Ferenc Ferdinánd látogatása előtt • Csak a nőket akarta boldoggá tenni – védekezik a csaló házasságszédelgő. Esti Ujság, 1914, junius 18.

Anyatej a városi piacon

Kép a rutén nyomoruságból

Sok megdöbbentő leírást olvastunk már a legsötétebb emberi nyomoruságról, de az a néhány soros tudósítás, melyet Máramarosszigetről kaptunk ma, a fantáziát is meghaladó képét adja az ínségnek.

Arról értesít tudósítónk, hogy a városi élelmiszer-piacon, ahol a tiszti főorvos vizsgálatot tartott, egy szegény rutén asszonytól gyanus színű és ízű vajat kobzott el, amelyről megállapította, hogy anyatejjel kevert tejfölből készült.

A megrémült asszony kihallgatásakor olyan megrendítő vallomást tett, ami mélyen meghatotta a hivatalban lévőket.

Éhezünk, nyomorgunk mi ott a hegyek közt. Irtózatos a nyomoruság a rutén falvakban. Egyhetes korában meghalt a porontyom s ekkor arra gondoltam, hogy kár kiönteni az anyatejet, aminek bőviben voltam, vajat kellene köpülni belőle.

„Meg is tettem a tejföllel keverve, jó vajat csináltam belőle. Már többször behoztam a piacra s el is adogattam.”

A rendőrbíró, bár sajnálta a szegény asszonyt, mégis elítélte két hónapi elzárására, nehogy a nyomorgó rutén anyák a példáját kövesék.

Az Esti Ujság a hihetetlen hír dolgában a fővárosi élelmiszervizsgáló intézethez fordult, ahonnan a következő fölvilágosítást kaptuk:

– Nincs a hírben semmi lehetetlenség, bár a mi praxisunkban nem fordult még elő ilyen élelmiszerhamisítás. Anyatejből igenis lehet vajat köpülni, mert hiszen zsírtartalma annyi, mint a tehén tejé.

Tulajdonképen nem is ártalmas s íze is jó.

Csakis a rettenetes nyomoruság viheti ilyen lépésre az anyát, mert hiszen a napi egy-két liter anyatej alig ad tíz deka vajat, aminek az értéke a vidéken 20-30 fillér.

Bosznia – hadiállapotban

A bosnyák hadgyakorlatokra, melyek e hónap utolsó hetében lesznek, s amelyeken Ferenc Ferdinánd trónörökös is részt vesz, egész Boszniában nagyarányu előkészületek folynak. A gyakorlatok idejére a XV. és XVI. hadtestek csapatait a szerb határ közelében vonják össze, mert a hadgyakorlatok megoldásra váró taktikai problémája egy Szerbia felől képzelt offenzíva elhárítása lesz. Természetesen éppen ezért rendkívül szigoru intézkedés történt kémkedések meggátlására s a hadsereg főfelügyelősége külön bizalmas rendeletben is kioktatja a gyakorlaton résztvevő tisztikart, miként védekezzék a kémek ellen.

Bárkit, aki a gyakorlatok körzetén belül gyanusan viselkedik, akár van igazoló okmánya, akár nincs, a katonai őrjárat letartóztathat. A csendőrségnek állandó készenlétben kell lennie s a hadvezetőség rendelkezésére állnia.

A lakosságot falragaszok utján és szóbeli uton is kitanítják, hogy lehetőleg ne járjon a gyakorlatok színhelyén, idegeneket lakásába ne fogadjon. A legcsekélyebb gyanus jelenséget is azonnal jelenteniök kell.

Az előkészületek és óvintézkedések miatt a lakosság körében nagy az izgalom.

A városi nép attól tart, hogy az élelmiszerek szállításában fennakadás lesz, míg a földmívesek sürgős mezőgazdasági munkálataik megzavarásától félnek.

Házasságszédelgés humanizmusból

Ravasz szédelgő állt tegnap a budapesti törvényszék előtt. Lichtenstein Ernő könyvkötősegéd volt a vádlott, csalással és sikkasztással vádolta az ügyészség, mert házasságot ígérve, hat menyasszonya is volt és mindegyiktől pénzt csalt ki.

Boldoggá akartam tenni őket legalább azzal, hogy menyasszonnyá lettek, – mondta a tárgyaláson – csak azért nem vettem el egyiket sem, hogy minél több nőt tehessek boldoggá.

De egyik menyasszonyát vitriollal is leöntötte! – sütötte rá a bíró.

Ezt is humanizmusból tettem! – felelt a vádlott.

Azt akartam, hogy szépsége ne csábítsa őt kacérságra másokkal szemben, akikben aztán csalódnia kellene.

A bíróság Lichtensteint három évi börtönre ítélte humanizmusáért.