Tisztviselő lehet, ha jól viselkedett a választáson

2014.06.19. 17:41

Politikai alapon nevezhet ki neki tetsző tisztviselőket a kormány • Tömegesen menekülnek a görögök a török elől • A miniszter nem engedi, hogy a fiukkal közösen tanuljanak a lányok. Esti Ujság, 1914, junius 19.

Tömegesen menekülnek a görögök a török elől

A görög – török mostani ellenségeskedés kitörését már akkor megjósolták, mikor a balkáni háboru befejezése után a békét megkötötték. A háboru után még másfél millió görög maradt török jogar alatt. Műveltségüknél és viszonylagos jólétüknél fogva sohasem lehetett arra gondolni, hogy a szegény, elhanyagolt, tudatlan török lakosságba beolvadjanak. Görögország harci sikerei természetesen még inkább kiélezték a török uralom alatt maradt görögség nemzetiségi öntudatát. A görög sajtó leplezetlenül hirdette, hogy Görögország határait egészen addig a pontig kell kitolni, ameddig görögül beszélnek.

Macedóniából eközben több ezer török volt kénytelen görög uraik rossz bánásmódja miatt menekülni.

Ezek a törökök elárasztották a kis-ázsiai kikötőket és mindenfelé elbeszélték szenvedéseiket. A kis-ázsiai görögök fennhéjázó viselkedése miatt már ugyis eléggé ingerült törökökre mély benyomást tettek ezek az elbeszélések. A görögellenes hangulat oly éles volt, hogy az amugy sem nagyon erős kormány nem tudott vele megbirkózni. A görögöket üldözni, rabolni, gyilkolni kezdték, úgy, hogy azok most tömegesen menekülnek anyaországuk területére.

Rendelkezési állapotban

Kinevezés a választás előtt

A közigazgatási reformjavaslatok legsulyosabb és legnagyobb hibájának méltán azt a rendelkezést minősítette a kritika, amely a tisztviselőket teljesen kiszolgáltatja a kormány kényének-kedvének.

Valószínű, hogy a kormány a tisztviselők kinevezésénél arra lesz tekintettel, ki mint viselkedett közülük a választáson.

Ez ellen a föltevés ellen a kormány most félhivatalos kommünikében tiltakozik. Azonban ezt az ígéretet a kormánynak be is kell váltani, de a legsürgősebben. Mert olyan tisztviselőkel a választásokba menni, akik a fejük felett érzik a Damokles-kardot, példátlan megkárosítása volna a közvélemény szabad akaratnyilvánításának.

Fiuk és leányok

A feministák és a miniszter

Érdekes memorandumot intézett a Nyíregyházi Feminista Egyesület a kultuszminiszterhez. A miniszter ugyanis egyik legutóbbi rendeletében megtiltotta a főgimnáziumok igazgatóságainak, hogy a leánynövendékek, mint magántanulók, a fiukkal együtt hallgathassák az órákat.

Nyíregyházán mintegy két év óta állandóan 20-25 leányhallgatója van a gimnáziumnak, akiknek szüleit érthetően kínosan érintette a rendelet. A nyíregyházi feministák szombaton szülői értekezletet hívtak össze, ahol éles kritika tárgyává tették a rendeletet, mely megnehezíti a leányoknak a középiskola elvégzését. A szülők és az értekezleten megjelent tanárok és pedagogusok szerint nem áll meg a miniszter azon érvelése, hogy

a fiutanulók tanulmányi és erkölcsi viszonyaira rossz hatással lennének az órákra bejáró leányok.