Mindent Buda kap, Pest semmit

2014.06.21. 16:04

Mindent Buda kap, Pest semmit:  fővárosi beruházásokért harcolnak a Duna két oldalán • Horvátosítani akarják Fiumét a délszláv tulzók • A lóverseny vihette csődbe Dreher Antal unokaöccsét. Esti Ujság, 1914, junius 21.

Mindent Buda kap, Pest semmit

Pest – Buda ellen

Negyven esztendeje, hogy Pest és Buda egyesültek s azóta semmi bajuk sem volt egymással. Az egyesítés alkalmával inkább Buda félt az ifju s rohamosan fejlődő Pesttől, s most meg kellett érnünk, hogy Pest féltékenykedik Budára. A pesti bizottsági tagok között mozgalom indult meg, hogy többé nem szavaznak meg Buda fejlesztésére vonatkozó reformokat addig, míg Pestre nézve is nem terjesztenek elő hasonló terveket.

A pesti bizottsági tagok között erős a meggyőződés, hogy a tanács Pest hátrányára valósággal favorizálja

Budát. Az utóbbi esztendők alatt rendbehozták a Naphegyet, kisajátították a Tabánt, hogy egy ragyogóan szép városrészt építsenek a Gelllérthegy oldalába, megcsinálták rengeteg költséggel a rózsadombi szerpentin-utat, azonkívül Óbudán egy csomó telket sajátítottak ki városrendezési okokból. Folytonoson rendezik a Villányi-út és Ménesi-út környékét s megcsinálták a Kelenföld szabályozási tervét.

Mindez – mondják a pestiek – nem volna baj, ha a fejlesztés a pesti oldalon is ugyanebben a tempóban haladna. De itt ellenkezően van. Zugló és Angyalföld érdekében máig sem történt semmi, a Hungária-körút megnyitása és kiszélesítése még mindig nincs meg s esztendők óta halogatják a Rákospatak szabályozását.

A mozgalom, mely arra vonatkozik, hogy a főváros most már fogjon hozzá a pesti részek rendezéséhez, egyre terjed, annál is inkább, mert a pesti külső részek polgárai szorítják a bizottsági tagokat.

Horvátosítani akarják Fiumét

A Ljudevit Gaj egyesület, amelynek alapszabályszerű célja, hogy visszaszerezze mindazt, amit a horvát tulzók szerint Fiumében az egyesült magyar és olasz hódító politika a horvátoktól elrabolt, kedden tartotta meg évi közgyűlését Susákon. Az elnök, Frankovics Ferencs, beszámolt a fiumei horvát propaganda működéséről és teendőiről s foglalkozott a fiumei horvát iskola kérdéseiével, amelyet szerinte a horvát bán is felállítandónak tart. A közgyűlés elhatározta, hogy a fiumei horvát gyerekeket fokozottabb mértékben fogja támogatni, valamint kikényszerítik, hogy a fiumei községi iskolákban az olasz nyelv mellett horvát nyelven is kell tanítani.

Gottschlig Ágost csődje

A budapesti váltótörvényszék csődöt rendelt el lovag Gottschlig Ágoston ellen, aki hosszabb idő óta sulyos anyagi zavarokkal küzd. Az ismertnevű szeszgyáros és teanagykereskedő passzívái meghaladják az egymillió koronát. A milliós csőd a főváros pénzügyi köreiben nagy feltünést keltett, noha tudtak arról, hogy lovag Gottshclig vagyoni helyzete az utóbbi időben rendkívül megingott. A hitelezők azonban nagy türelmet tanusítottak, annál is inkább, mert a szeszgyárosnak a milliomos Dreher Antal a nagybátyja, aki már ismételten rendezte unokaöccse anyagi ügyeit, most azonban, hogy az adósságok tulmagasra szöktek és a békés egyezség nem sikerült, ujabb áldozatot hozni nem hajlandó.

Ez a milliomos csőd egy fővárosszerte ismert uriembert foszt meg az anyagi függetlenségtől. Lovag Gottschlig Ágoston a Dreher Antal-féle sörgyár felügyelőbizottságának elnöke, ezenkívül több részvénytársaságnak és banknak a tagja. Társadalmi téren is sokat szerepelt. Egyik alapítótagja az Unió-klubnak, a legelőkelőbb társaságokban foglal helyet s állandó látogatója volt a turfnak.

A beavatottak szerint a versenypálya és a tőzsde is nagyban hozzájárult Gottschlig anyagi összeroppanásához.