Felhőszakadás és hermafroditák Európában

2014.06.24. 16:58

Felhőszakadás és hermafroditák Európában - üstökös zökkentette ki a világot, vagy csak a fejünkben van a vihar? • Iskolai agitáció: az egyházak után a szabadkőművesek is ifjúsági újsággal jelentkeznek. Esti Ujság, 1914, junius 24.

Felhőszakadás egész Európában

Az a vihar, amelyből mi is kaptunk ízelítőt, végigszáguldott Európa nyugati államain és rengeteg kárt okozott nem csak vagyonban, de emberi életben is. Különösen nagy volt a veszedelem Párisban, ahol az áradás oly hirtelen lepte meg a várost, hogy sokan a vízbe fulladtak.

Kizökkent a világ?

Ezzel az Arany János – Shakespeare-i vészkiáltással kísérik a cikkíró bölcsek és az egyszerű kávéházi sopánkodók azt a tagadhatatlanul kissé meglepő tényt, hogy mostanság juniusban körülbelül márciusi az időjárás s november gyakran szeptemberi allűrökkel lép fel.

A tudományoskodók és körültekintők az egész világrend felbomlását sejtik, sokan pláne a néhány évvel ezelőtt földünk mellett elhaladt üstökös-csóva hatását látják ebben.

Általános a felfogás, hogy itt valami rendkívül uj, az anyagi világ mélyében történt változásról van szó.

A valóban meglepő tény, hogy ma már nincs szigoruan kidomborodó tavasz, nyár, ősz, tél, hanem az évszakok valahogy egybekeveredtek, így egyik legősibb gondolkozási megszokásunk összezilálódott.

Állítsuk emellé a következőt: Drezdában egy tanár kísérleti uton állít elő nőpatkányokból hímpatkányokat.

Igaz, semmi uj nincs a nap alatt: a nemi irodalom bevitte már a köztudatba is azt a tényt, hogy nőség és férfiság nem két átmenetet nem ismerő ellentét, hanem csupán két ellentétes polus, amely közt igen sok az átmeneti fokozat. Vannak emberek, akik a szó legszorosabb értelmében nők és férfiak is egyaránt, s mindezt legszigorubban fizikailag tessék érteni. Hogy lélektanilag rengeteg az átmenet férfi és nő közt, hogy töméntelen a némileg férfias alkatu nő s az erősen nőies lelki jellegű férfi, ez már régibb s kevésbé meglepő igazság.

Íme, a négy évszak rendjének bomladozása után táncolni kezd előttünk gondolkodásunknak néhány más megdönthetetlenül szilárdnak hitt oszlopa.

De a változás nem annyira a jelenségek külső világában ment végbe, inkább elavult néhány, e külső világról képet nyujtani igyekvő fogalmunk.

Ha talán az utóbbi néhány évben különösen rakoncátlan is volt az időjárás, azért téves volna azt hinni, hogy az utóbbi időben tért csak el az idő a négy évszak betartásának parancsától

Nem, sohase követte a meteorológiai valóság ezt az iskolai szabályt s a négy évszak sohase volt szabályosan eloszló szakasz. S átmeneti lények férfiak és nők között, mindenféle hermafroditák is mindig voltak.

Agitáció az iskolai padok közt

A kongregációk eszméiknek a fiatalság között a Zászlónk című hetilappal szereznek híveket. Jó darabig konkurencia nélkül folyt ez az agitáció, míg a másik tábor is rá nem veti szemét az iskolapadokra.

A szabadkőművesek elhatározták, hogy szintén indítanak agitációs iskolai lapot, melynek Ifjúság lesz a címe.

A lap céljaira megindult a gyűjtés is, melynek – állítólag – már négy nép alatt tízezer korona az eredménye. A lapot Purjesz Lajos fogja szerkeszteni s a szabadgondolkodók tábora szállítja a közleményeit. Ezek után valószínű, hogy a kispapok a padok alatt a szabadkőműves ifjusági lapból szereznek okulást, viszont a radikalizmus jövő katonái tovább is tüntetően a kongregációs heti ujsággal a kezükben sétálnak a vidéki városok korzóin.