„Freudolással” mulat az ifjuság

2014.06.26. 18:00

„Freudolással” mulat az ifjuság: végre minden erotikus kétértelműségről szabadon diskurálhatunk a társasági hölgyekkel • Lemondott Péter szerb király, az ultranacionalista tisztek állhatnak a háttérben • 50 munkás katasztrófája a newyorki földalatti vasut építésén • Sötétség köszönt ránk: radikalizálódnak a pesti lámpagyujtogatók. Esti Ujság, 1914, junius 26.

Uj szerelmi társasjáték

Az idei nyáron a fürdőhelyek unalmát egy uj társasjátékkal fogják elűzni a lipótvárosi asszonyok. Főleg tengeri fürdőkön igen alkalmas, ahol a strand homokfürdőjében naphosszat együtt heverész – szorosan testhez álló tricot-ban – a mindkét nembeli ifjuság.

Az uj társasjáték neve: „freudolás”.

Nevét a kitűnő bécsi professzornak, Freud-nak nevétől nyerte, aki tudvalevőleg kimutatta – igen komoly, tudományos alapon – hogy a neurozis mindig az elnyomott és félreszorított erotikumból fakad.

Az orvosságul kínált „lelki gyónás” kiterjed a páciens áloméletére is, „freudolás” alatt tehát az értendő, hogy részint „elfogolutlanul”, „tudományosan” beszélhetünk mostmár a társasági hölgyekkel is minden két-, sőt egyértelműséget, részint pedig megfejthetjük hölgyeink álmait, melyek mögött – hiába álmodunk akár a seprüről vagy a bibliáról is – mindig valami titokzatos erotikum huzodik meg.

Péter király lemondása

Péter szerb király közölte népével,hogy egészségi okokból egyidőre kiadja kezéből a kormány gyeplőit és a kormányzást a trónörökösre bízza. Ez alkalmat adott oly híresztelésekre, amelyek küszöbön állónak mondják a király lemondását.

Ez a tény különös testet ölt, ha emlékezetbe idézzük a legutóbbi heves miniszterválságot, amely a katonai és a polgári hatóságok között lejátszódott. A szerb kormány helyzete mindig attól függött, hogy milyen viszonyban van a királygyilkos tisztekkel, akik tizenegy esztendővel ezelőtt megölték Sándor szerb királyt és feleségét.

Sándor trónörökös a legkimondottabb képviselője a tisztikar nézeteinek. Sándorban látják a tulfűtött fantáziáju ultranacionalista irányzat képviselőjét.

Bármit is hoz a holnap, senki sem ismerheti félre, hogy a belgrádi boszorkányüstben ismét forr a kotyvalék.

Ausztria-Magyarország szempontjából tehát résen kell lenni, nehogy meglepjék az események a monarchiát.

Ötven munkás katasztrófája

Newyorkból táviratozzák nekünk: A Brooklyni földalatti vasút építkezésénél tulságos megterhelés következtében egy állvány összeomlott és 50 munkást rántott magával a mélységbe. A munkások közül sokan szörnyet haltak, a többi valamennyi sulyosan megsebesült. Az állvány összedülése következtében a feltámasztott talaj is beomlott és ez még fokozta a szerencsétlenség sulyát.

Panaszkodnak a lámpagyujtogatók

Mióta a főváros házikezelésbe vette a gázgyárat, egészen tűrhetetlenné vált a lámpagyujtogatók helyzete. Százötvenet elbocsátottak közülük, a megmaradtaknak pedig az eddigi átlag ötven lámpa helyett a kívánság szerint 120 lámpa jutna. A tulterhelés kárát a közönség érzi elsősorban, mert vannak utcák, amelyeknek kivilágítására csak későn este kerül sor.

Ugy értesülünk egyébként, hogy a lámpagyujtogatók testületileg beléptek az uj radikális pártba, mert meggyőződésük, hogy az a leghatásosabban fogja képviselni érdekeiket.