Mindenki kihalt Ferenc József mellől

2014.06.30. 18:08

A sarajevoi merényletet az uszító és elnyomó osztrák-magyar imperializmus idézte föl • A Habsburgok fekete listája: tragédiák egész sora előzte meg Ferenc Ferdinánd halálát • Chotek Zsófia halála megold ott egy nehéz kérdést, az udvar hölgyei soha nem fogadták be az elhunyt trónörökös nem megfelelő származású nejét. Erről lehetett olvasni a magyar sajtóban ezen a napon 1914-ben.

Népjogok vagy bombák utján

A sarajevoi merényletet az osztrák-magyar imperializmus idézte föl. Az osztrák-magyar abszolutizmus külső politikája a Balkánon kezdettől a reakció és az uszítás politikája volt. Évtizedeken át mindent elkövetett, hogy megakadályozza a Balkán keresztény, szláv parasztnépeinek a török feudalizmus alól való felszabadulását.

Ez teremtette meg uszító és elnyomó politikájával azokat a lélektani föltételeket, amelyek merénylettervekig, bombás és revolveres gyilkosságokig kergetik az embereket.

És nemcsak az a szerb diák, hanem a történelmi igazság is azt állítja, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös volt az osztrák-magyar imperializmus legmesszebbre látható feje.

Tovább az eredeti újsághoz.

A Habsburgok fekete listája

A tragédiák egész lajstroma kerül ki a Habsburg-család évkönyveiből. Már a régi krónikák is többféle balvégzetet jegyeznek föl, a melyek ennek a dinasztiának sok tagját kívánták áldozatul. A mi boldogtalan, jó öreg királyunk életében történt már, hogy 1867-ben fivérét, Miksa mexikói császárt agyonlőtték a felkelők. Az özvegységre jutott császárnét, Saroltát, a katasztrófa annyira lesujtotta, hogy eleinte az elmezavar tünetei mutatkoztak rajta.

Albrecht főherceg leánya, a szépséges Matild Hildegard hercegnő, porrá égett a Burgban. A király unokaöccse, Vilmos főherceg, Badenben lebukott a lováról, gerinctörést szenvedett és szörnyet halt.

Folytatódik a fekete lajstrom a mayerlingi tragédiával, amelynek Rudolf trónörökös, a legendás emlékezetű királyfi, lett az áldozata.

János főherceg, a későbbi Orth János, eltűnt. A hajójával együtt odaveszett a tengeren. József főherceg öccse, az ifju és nálunk oly népszerű László főherceg, Kisjenőn egy vadászat alkalmával áldozatul esett a végzetes véletlennek. Elsült a fegyvere és a golyó megölte.

Ide tartozik még a mi boldogtalan sorsú patronánk, glóriás asszonyunk, Erzsébet királyné, akit annyi csapás és fájdfalom után Genfben egy olasz anarchista, Luccheni tőre sebzett meg halálosan, mélységes gyászára a magyarságnak, amely őt oly rajongó szeretettel zárta a szívébe.

Ez a tragédia sor előzte meg a Habsburgok históriájában a sarajevói gyilkos golyókat. Tovább...

Ferenc Ferdinánd és az udvar hölgyei

Ferenc Ferdinánd halálával nagy változás áll be az udvar hölgyeinek rangfokozatában. Tisztázódik végre ez a kérdés, ahol Erzsébet királyné halála óta állandó volt a disszonancia. Mindjárt a királyné halála után vitás volt, hogy az udvarnál ki tölti be az első hölgy szerepét.

Ferenc Ferdinánd morganatikus házasságban vette feleségül Chotek Zsófiát.

A főhercegnők nem voltak hajlandók Chotek Zsófiát magukkal egyenlő rangunak tartani és ezt minduntalan éreztették is vele. A dolog vége az lett, hogy a trónörökös el is maradt az udvartól.

Károly Ferenc Józsefnek trónörökössé való előlépésével a helyzet megváltozik. Az udvar első hölgye ezután a trónörökös édesanyja, Mária Jozefa főhercegnő lesz, aki a bécsi udvarba visszatérve el fogja foglalni az őt régóta megillető helyet. Tovább...

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.