Mindenki kihalt Ferenc József mellől

2014.06.30. 18:08

A sarajevoi merényletet az uszító és elnyomó osztrák-magyar imperializmus idézte föl • A Habsburgok fekete listája: tragédiák egész sora előzte meg Ferenc Ferdinánd halálát • Chotek Zsófia halála megold ott egy nehéz kérdést, az udvar hölgyei soha nem fogadták be az elhunyt trónörökös nem megfelelő származású nejét. Erről lehetett olvasni a magyar sajtóban ezen a napon 1914-ben.

Népjogok vagy bombák utján

A sarajevoi merényletet az osztrák-magyar imperializmus idézte föl. Az osztrák-magyar abszolutizmus külső politikája a Balkánon kezdettől a reakció és az uszítás politikája volt. Évtizedeken át mindent elkövetett, hogy megakadályozza a Balkán keresztény, szláv parasztnépeinek a török feudalizmus alól való felszabadulását.

Ez teremtette meg uszító és elnyomó politikájával azokat a lélektani föltételeket, amelyek merénylettervekig, bombás és revolveres gyilkosságokig kergetik az embereket.

És nemcsak az a szerb diák, hanem a történelmi igazság is azt állítja, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös volt az osztrák-magyar imperializmus legmesszebbre látható feje.

Tovább az eredeti újsághoz.

A Habsburgok fekete listája

A tragédiák egész lajstroma kerül ki a Habsburg-család évkönyveiből. Már a régi krónikák is többféle balvégzetet jegyeznek föl, a melyek ennek a dinasztiának sok tagját kívánták áldozatul. A mi boldogtalan, jó öreg királyunk életében történt már, hogy 1867-ben fivérét, Miksa mexikói császárt agyonlőtték a felkelők. Az özvegységre jutott császárnét, Saroltát, a katasztrófa annyira lesujtotta, hogy eleinte az elmezavar tünetei mutatkoztak rajta.

Albrecht főherceg leánya, a szépséges Matild Hildegard hercegnő, porrá égett a Burgban. A király unokaöccse, Vilmos főherceg, Badenben lebukott a lováról, gerinctörést szenvedett és szörnyet halt.

Folytatódik a fekete lajstrom a mayerlingi tragédiával, amelynek Rudolf trónörökös, a legendás emlékezetű királyfi, lett az áldozata.

János főherceg, a későbbi Orth János, eltűnt. A hajójával együtt odaveszett a tengeren. József főherceg öccse, az ifju és nálunk oly népszerű László főherceg, Kisjenőn egy vadászat alkalmával áldozatul esett a végzetes véletlennek. Elsült a fegyvere és a golyó megölte.

Ide tartozik még a mi boldogtalan sorsú patronánk, glóriás asszonyunk, Erzsébet királyné, akit annyi csapás és fájdfalom után Genfben egy olasz anarchista, Luccheni tőre sebzett meg halálosan, mélységes gyászára a magyarságnak, amely őt oly rajongó szeretettel zárta a szívébe.

Ez a tragédia sor előzte meg a Habsburgok históriájában a sarajevói gyilkos golyókat. Tovább...

Ferenc Ferdinánd és az udvar hölgyei

Ferenc Ferdinánd halálával nagy változás áll be az udvar hölgyeinek rangfokozatában. Tisztázódik végre ez a kérdés, ahol Erzsébet királyné halála óta állandó volt a disszonancia. Mindjárt a királyné halála után vitás volt, hogy az udvarnál ki tölti be az első hölgy szerepét.

Ferenc Ferdinánd morganatikus házasságban vette feleségül Chotek Zsófiát.

A főhercegnők nem voltak hajlandók Chotek Zsófiát magukkal egyenlő rangunak tartani és ezt minduntalan éreztették is vele. A dolog vége az lett, hogy a trónörökös el is maradt az udvartól.

Károly Ferenc Józsefnek trónörökössé való előlépésével a helyzet megváltozik. Az udvar első hölgye ezután a trónörökös édesanyja, Mária Jozefa főhercegnő lesz, aki a bécsi udvarba visszatérve el fogja foglalni az őt régóta megillető helyet. Tovább...

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.

Köszönjük, hogy olvasol minket!

Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet!