A repülőgép kihasította a léghajót, mindenki meghalt

2014.07.05. 07:23

A trónörökös kriptája lezárult, s megszólalt a király • Apró népek spekulálnak a mi bőrünkre • Összeírják a munkásokat, hogy szavazhassanak • Megrázó szerencsétlenség a levegőben • Eredeti párisi fűzők és melltartók éptermetüek részére Lapszemle az 1914. július 5-i lapokból

Királyi üzenetek

Olvasson bele a száz évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a száz évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!

A trónörökös kriptája lezárult s megszólalt a király. Levelet irt Tiszához és hadi parancsot adott ki az „osztrák-magyar haderőhöz." Mindkét irás jelentős politikai aktus. Ritka alkalmakkor nyilatkozik meg az uralkodó a maga személyében; ezért a monarchián belül és kivül minden egyes szavát górcsövi vizsgálat alá veszik s következtetéseket vonnak le abból is, ami benne van, abból is, amit nem írtak bele.

(...) A gazdasági válsággal küzdő s politikai rémuralommal leigázott magyar nép örvend, ha öreg királyunk mérséklete megóv egy háborútól. A Szerbiából szervezett gaz merénylet természetszerűleg fenyegeti a békét s ez aggodalommal szemben megnyugtató hatással lehet a királyi kéziratnak inkább melancholikus, mint fenyegető hangja. De hogyha bármikor elkövetkeznék a nagy leszámolás ideje a Habsburgok. szláv ellenségeivel s a rezignáció fájdalmasan bölcs hangját fölváltja a harci riadó, akkor adják kezébe a magyar nemzetnek a politikai szabadság teljes fegyverzetét, söpörjék el a mai korrupt párturalom figuráit a hatalom berkeiből, adják vissza a magyarság erejét, tekintélyét és szabadságát s akkor a magyar fegyver visszaszerzi a monarchia megtépett tekintélyét s megerősiti a trónt. A Habsburg-dinasztiának egyetlen bevehetetlen vára van: ez a magyarság. Erősitsék ezt a várat. >>Tovább az eredeti cikkhez. (Pesti Hirlap)

Alakulhat-e ellenünk négyes szövetség?

Olvasson bele a száz évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a száz évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!

A szerajevói rémtett egy kis kóstoló volt azoknak boszorkánykonyhájából, akikkel majd össze keli mérnünk erőin­ket. Mert hogy egyszer össze kell mér­nünk, az nem rajtunk, nem a mi elha­tározásainkon, békeszeretetünkön és politikai belátásunkon múlik, hanem ábrándjaikon megittasuló apró népek­nek szilaj kalandvágyán és mohó kap­zsiságán, melyet századok előtt készült s dogmává vált haditervek szerint dol­gozó hatalmas ősellenségünk titkos műhelyeiben szítanak és szerveznek. Ezek az apró népek ma úgy spekulálnak a mi bőrünkre, mint ahogy néhány év­ előtt Törökország beteg testén előre megosztoztak.

(...) Ahány szomszédunk, mindannyinak van keresnivalója rajtunk és mindannyi azt hiszi, hogy itt ebben a zavaros mon­archiában, mint megváltókat és felszabadítókat várják őket s remélik az el­jövetelüket. Meg tudjuk-e akadályozni, hogy egy szép napon valami olyan né­gyes szövetség jöjjön létre ellenünk, mint amely az európai Törökországot megdöntötte? Az orosz, román,  szerb és olasz udvarok ma még csak rokoni kötelékek fitogtatásával szoktak egymás­sal ölelkezni; de tudjuk, hogy az érde­kek ölelkezése minden rokoni kötelék­nél erősebb. >>Tovább... (Pesti Napló)

Szakmai, szabadszervezeti vezetőségek, gyári és műhelyi bizalmiférfiak, figyeljünk!

Olvasson bele a száz évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a száz évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!

A választójogi törvény szerint a közüzemekben, részvénytársaságoknál s mindazon műhelyekben, ahol legalább tiz 30 éves életkorban levő férfimunkás dolgozik, e munkásokat — bárhol laknak — bent a gyárban, illetve a műhelyben irják össze. Ez az összeírás szolgál a választók névlajstroma alapjául, mert az összeirt munkásokról szóló jegyzéket a munkáltatók büntetés terhe alatt tartoznak még julius 10-ike előtt a hivatalos összeíró küldöttségnek beterjeszteni.
Ebből az elvtársak azt láthatják, hogy a fővárosi munkásoknak több mint felét a munkáltatók fogják összeírni, vagyis a választók lajstromába a munkáltatók adatai alapján kerülnek a munkások.

(...) Ha a bizalmiférfiak a munkáltatók előtt kifejtik, hogy a munkások legfontosabb jogáról van szó, föltehető, hogy egyetlen munkáltató sem fogja kérésüket megtagadni. Elvtársak! Bizalmiférfiak! Több mint 25.000 munkás választójogáról van szó, mindenki teljesítse kötelességét, mindenki azonnal és múlhatatlanul intézkedjék e fölhívás értelmében! >> Tovább... (Népszava)

Katasztrófa a levegőben

Olvasson bele a száz évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a száz évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!

Megrázó szerencsétlenség történt mult héten a fischamendi (Bécs mellett) repülőtéren. A „Körting" nevű katonai kormányozható léghajó hét utassal és egy Farmann-féle biplán két utassal gyakorlatokat végzett. Körülbelül négyszáz méter magasságban a repülőgép hozzáért a léghajóhoz s kihasította. A léghajóból kiömlő gáz meggyulladt s belekapott a repülőgépbe is. Mindakettő villámgyorsan lezuhant s a romok alatt valamennyi utas megszenesedett holttestét találták. >>Tovább... (Tolnai Világlapja)

Hirdetés

Csak a hölgyeket érdekli!
Első magyar női egészségügyi és testápolási cikkek szaküzlete
KELETI J. - Bpest, IV., Koronaherczeg u. 14/16. sz. (Gr.Szapáry-udvar.)
A czég saját gyártmányú és külföldi különlegességei : Haskötők az összes altesti bántalmak ellen. Eredeti párisi fűzők és melltartók éptermetüek részére, valamint kiegyenlitőfüzők ferde növésüek számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők! Egyenestartók. Hygienikus havibajkötők! Gummiharisnyák. A legkiválóbb franczia és amerikai női óvszer különlegességek! UJ! Auto Vaginal Spray. UJ! Irrigátorok, bidék, valamint az összes betegápolási czikkek. — Csak szakavatott női kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árak. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. >>Tovább... (Vasárnapi Ujság)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.