Nem földön ugráló majmok, hanem törpe szerecsenek!

2014.07.17. 17:46

A angol diplomácia meg akarja előzni a háborút és a monarkia önuralmában bízik • Szorosabb angol – orosz katonai szövetségen mesterkednek • Károlyi Mihály az amerikai magyarokhoz ment támogatásért • Nem földön ugráló majmok ezek, hanem törpe szerecsenek! 100 éves hírek.

Komoly tanács

London, 1914, julius 16. A Times mai vezércikkében azt a taná­csot adja Szerbiának, hogy inditsa meg a maga jószántából azt a vizsgálatot, melyet Ausztria és Magyarország Szerbiától valószí­nűleg követelni fog és aztán a vizsgálat ered­ményéről terjesszen részletes jelentést a hatal­mak elé.

Ha Szerbia ezt a vizsgálatot azonnal meginditja és őszintén és minden pártoskodás nélkül keresztülviszi, ezzel nagyban hozzájá­rulhat ahhoz, hogy Európa közvéleményét megnyugtassa. Ausztria és Magyarország eddig a legnagyobb önuralommal és mérséklettel járt el és remélhető, hogy ezt a magatartását végig megtartja. Tovább...(Pesti Napló)

Angol-orosz szövetség

Poincaré, a francia köztársasági elnök, pétervári tartózkodása alatt tárgyalni fogják azt az ajánlatot, amelyet az oroszok tettek Angliá­nak és amely oda irányul, hogy az angol-orosz ententet tengeri szövetséggé szélesítse. A tárgya­lások hosszabb idő óta folynak és az angol admiralitás már régóta foglalkozik a tervvel. Oroszországban katonai részről nemcsak a tengeren óhajtják az együtt­működést Angliával, hanem úgy tervezik, hogy a két ország szárazföldi csapatai is együtt mű­ködjenek egy esetleges, Németországgal kezdett háborúban. Tovább...  (Pesti Hírlap)

Az amerikai út

Károlyi Mihály gróf, Kunfi Zsigmond elvtárs és társaik fogadtatása

Julius hó 4-ik napján érkeztek meg New-Yorkba a magyar választójogért folyó harc küldöttei. A nagy tömegek nagy lelkesedése, az elhangzott beszédek tartalma és hatása egyaránt azt bizonyítják, hogy az ellenzéki harcosok nem hiába tették meg az utat az Óceánon át s ennek az útnak ugy erkölcsi, mint anyagi sikere hozzá fog járulni annak a fáradságos, becsületes harcnak az eredményéhez, amelyet Magyarországon a szervezett munkásság évtizedek óta a becsületes választójogért, parlamentért folytatnak.

New-Yorkban Károlyi Mihály gróf a következőket mondotta:

Kossuth Lajos óta nagyon sok népfölszabadító küzdelem merítette erejét Amerika demokratikus szabad földjéről és mi is azért jöttünk ide, hogy népfölszabadító, népjogokért és a durva erőszak ellen folyó küzdelmünkhöz Amerikából erkölcsi és anyagi erőt merítsünk.

Tovább... (Népszava)

Törpe szerecsenek

Ugyebár gyerekek, hogy mikor e képre néztek, hamarosan azt hiszitek, hogy ezek földön ugráló majmok? Pedig korántsem azok. Emberek ezek, akik rendes öltözetükben teljesen ruha nélkül, vig táncot lejtenek. Tovább...(Tolnai Világlapja)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.