Most dől el minden

2014.07.31. 16:33

Válságos órák, az európai helyzet szinte reménytelen • A katolikus egyház hálás szívvel üdvözli a hadüzenetet • A pályaudvarok öntik a bevonultakat, zsúfolásig telnek az italmérések. 100 éves hírek.

Most dől el minden?

Amióta a monarchia és Szerbia nagy konfliktusáról szóló híreket közöljük, várakozással és feszültséggel annyira terhes még nem volt Európa, mint a mai napon. A távirati irodák csak sejtetnek. A monarchia uralkodója Ischlből Bécsbe utazott és a péntekre virradó éjszaka Tisza miniszterelnök is az osztrák fővárosba utazott, oda, ahol a monarchia külügyeit, a nagy konfliktus, a háború ügyeit intézik.

A világtörténelemnek nagyon fontos, óriási jelentőségű óráit éljük.

A helyzet nagyon komoly, de a háború elszigetelésére nem adtak föl minden reményt

— adja hírül egy-két külföldi hírforrás, de emellett ott van mindjárt az a jelentés is, amely szerint a helyzet rendkívül komoly, „az ellentétek szinte kiegyenlíthetetlennek látszanak”. Tovább... (Népszava)

Az ország lelkesedése

Az egri érsek körlevele

Szmrecsányi Lajos egri érsek külön főpásztori körlevelet bocsátott ki a háború idejére szóló isteni szolgálat rendjéről.

— A haza minden igaz és hű fia — mondja a körlevél, — hálás szívvel fogadja apostoli királyunk legfelsőbb elhatározását, melynek alapján a szerb királysághoz hadüzenet intéztetett. E hálaérzetünk pedig nem ütközik össze az evangéliummal,. melynek hű tanítványaiul valljuk magunkat. Mert bármennyire. elítéljük is a népek egymás közötti gyűlölködéséből eredő könnyelmű s igazságtalan összeütközéseket, a pusztitó háborúskodást.; mégis nem zárkózhatunk el a nemzet nyilvános lelkiismeretének megnyilatkozása elől, amely hangosan követeli, hogy amidőn a nemzet becsülete, a nemzet létérdeke veszélyben forog s a veszély elhárítására a békés eszközök mind kimerittetnek, a sértett nemzetnek joga legyen erejére támaszkodni s igazait fegyverrel kivívni.

A körlevél további részében az érsek elrendeli, hogy ezentúl a béke megkötéséig minden vasárnap és parancsolt ünnepen a plébánia és szerzetes-templomokban az olt.ári szentség kitétele mellett végezzek a szentmisét és a „Tempore belli" (háborús időkre) szóló imádságokat végezzék. Tovább... (Pesti Hírlap)

Utcaképek

A pályaudvarok még egyre öntik a bevonultakat. Szálas magyarok, a szemükben elszánt tűz, vagy gondtalan vidámság. Hangos a jókedv, mintha nem is háborúba szólította volna őket a király szava, hanem valamely aratómulatságra mennének.

A pályaudvarok környékén minden italmérés, zsúfolásig.

Egy ilyen vendéglő tulajdonosa mondotta, hogy három nap alatt nagyobb volt a forgalma, mint normális időkben két hónap alatt. Szerdán úgy ellepték a vendéglőjét, hogy több mint hatvan hordó sört m ért el.

Egész sereg kereskedés van a fővárosban,; ahol a bevonuló katonáktól nem fogadnak el pénzt. Tovább... (Pesti Napló)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.