Embertelen vendéglősök a restikben!

2014.08.08. 22:30

A király lelkesítő hadiparancsa • Csapataink győzedelmesen vonulnak be Oroszországba • A háború hiénái a lelkiismeretlen vendéglősök • Háború alatt sem szunnyad a divat: íme, az északnémet strand-kosztüm. 100 éves hírek.

A király hadiparancsa

Olvasson belel a 100 évvel ezelőtti újságokba az Arcanum archívumban - kattintson!
Olvasson belel a 100 évvel ezelőtti újságokba az Arcanum archívumban - kattintson!
Fotó: Arcanum.hu

Lelkesedéssel sietnek összes Népeimnek hadkötelesei a zászló és lobogó alá és a harci erők a várt időpontnál előbb érik el a hadiállományt. Derék katonáim mindegyike tudja azt, hogy gyűlölettel telt támadást kell visszavernünk és hogy dicsőséges szövetségesünkkel egyetemben igaz ügyért küzdünk.

Legfelsőbb haduratokhoz és a hazához való hűség szoros köteléke fog körül benneteket! Mutassátok meg az ellenségnek, hogy mily tettekre képesek az Én forró hazaszeretettől áthatott, vállvetve álló Népeim!

Isten áldása kísérjen, derék harcosaim, Ő vezessen győzelemre és dicsőségre.

Kelt Bécsben, 1914. évi augusztus 6-án.

Ferenc József s.k.

Tovább a Népszavára.

Csapataink benyomultak Oroszországba

Két orosz várost elfoglaltak – Győzelmesen előre!

Olvasson belel a 100 évvel ezelőtti újságokba az Arcanum archívumban - kattintson!
Olvasson belel a 100 évvel ezelőtti újságokba az Arcanum archívumban - kattintson!
Fotó: Arcanum.hu

Oroszország ellen e hónap 6-án délután Krakó mellett offenzivával kez­dődött meg a háború. Erős lovasság, ke­rékpáros és gyalogos csapatokkal orosz területre tört, bevette Olkusz és Volbrom városokat és egyesült a Censtochauig és Bendzinig előrehaladt né­met csapatokkal.

A lengyel lakosság lelkesedéssel csatla­kozik csapatainkhoz. Csapataink mozgósítása és felvonu­lása programra szerint a legnagyobb rendben és gyorsasággal folyik. A zászlókhoz behívottak nagy monarkiánk minden részéből örömmel és lelkesedéssel követték a legfelsőbb Hadúr hívását. A tartalékosok nagy része még a kitű­zött idő alatt bevonult. Tisztek és le­génység emelkedett hangulatban várják az eljövendő nagy eseményeket. Tovább... (Pesti Napló)

Embertelen vendéglősök

Olvasson belel a 100 évvel ezelőtti újságokba az Arcanum archívumban - kattintson!
Olvasson belel a 100 évvel ezelőtti újságokba az Arcanum archívumban - kattintson!
Fotó: Arcanum.hu

A háború hiénái

Egyes vasúti állomások vendéglősei a legnagyobb visszaéléseket követik el az állomásokon átvonuló utasokkal és katonákkal szemben. Silányan és lelkiismeretlenül szolgálják ki a katonákat, néhány csepp sört pohár sör gyanánt adnak el, felbontott üvegekben adják az ásványvizet, amelyet közönséges vízzel, legjobb esetben szódával töltenek fel. A katonák panaszait durván elutasítják, számítván arra, hogy a megtorlás el fog maradni. Az állomásfőnökök kötelessége, hogy az ilyen embertelen vendéglősök szerződését azonnal hatályon kívül helyezzék s eltávolítsák a pályaudvarokról azokat, akik a háborúból mindenáron kitűnő üzletet akarnak csinálni. Tovább... (Pesti Hírlap)

A legújabb és legdivatosabb Strand-kosztüm

Olvasson belel a 100 évvel ezelőtti újságokba az Arcanum archívumban - kattintson!
Olvasson belel a 100 évvel ezelőtti újságokba az Arcanum archívumban - kattintson!
Fotó: Arcanum.hu

Melyet az északnémet fürdőkben nyaraló elegáns hölgyek viselnek. Voltaképen nem is fürdőruha, hanem úgynevezett „Knickerbocker-kosztüm”, amelyben a hölgyek fürdés előtt vagy után sétálgatnak, sportolnak a strandon. Nagyon kényelmes, könnyű és csinos divat, amelynek azonban megvan az a hátránya, hogy csakis kifogástalan termetű hölgyek mernek mutatkozni benne. Tovább... (Tolnai Világlapja)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.