A Nagy Háború: meghalt a pápa

2014.08.21. 21:37

Meghalt a pápa, a modernizálás nagy ellensége • Harctéri tudósítónktól: legyünk gőgösek magyarságunkra • A történelem legnagyobb háborúi • A zálogházban fogták el az ezüst étkészlet tolvaját. 100 éves hírek.

A pápa halála

ph1

Különös, öles hanggal csendül bele a világháború borzalmas zajába az a harangszó, amely X. Pius pápának halálát hirdeti. X. Pius egyházi politikája az elvesztett világi birtok visszakövetelésén épült föl. Szinte a középkori aszkétaság ridegségével fordult a modernizáló irányzatok ellen és kérlelhetetlenül üldözött minden kísérletet, amely a hitbeli hagyománynak a tudományos irányzatokkal való összeegyeztetését kívánta szolgálni. Tovább... (Pesti Hírlap)

„Életünket és vérünket!”

A Pesti Napló harctérre küldött munkatársától

A katonavonaton, amely ismeretlen hadiszállásomra visz, elég időm van elgondolkozni. A polgári gondok, örömök és igazságok értéktelen lim-lommá váltak e pillanatokban, ami mögöttem van, annyit ér, mint az üres konzervdobozok, ki velük hát a robogó kupé ablakán. Az újságíró hitet tesz arról, hogy egyszerű és őszinte lesz, ha mégis olykor a szíve dobogása érzik sorai közül, szolgáljon mentségére, hogy sohasem érezte magát ily forrón és szerelemmel magyarnak.

Legyünk gőgösek a magyarságunkra. Világháborúnak kellett kitörni, hogy megtudják: a monarkia gerince mi vagyunk. A magyar nép úgy száll harcba, mintha menyegzőbe menne. Nemzeti sajátosságaink ékkövei ragyognak a katonáinkon. Tovább... (Pesti Napló)

A történet legnagyobb háborúi

tolnai1

Akkora háborút, mint a minő most keletkezett, nem látott még soha a világ. Sőt hozzá foghatót se. Ha azt a roppant embertömeget tekintjük, a mely most mozgósítva lett és lesz, úgy annak roppantsága mögött egészen összezsugorodnak azok a legnagyobb tömegek is, melyeket ellenséges felek eddigelé egymással szemben csatasorba állítottak. Ezzel szemben az ókor csatái csak apróbb csetepaték. Tovább... (Vasárnapi Újság)

Lopás

npsz1

A rendőrség letartóztatta V. Kálmánné született M. Katalin harmincegy éves, foglalkozásnélküli nőt, aki a főváros területéről ki van tiltva. V. Kálmánné szerdán délután a Mozdony-utca 33. szám alatti villába belopódzott és ezüst evőeszközöket lopott el. A tolvaj nőt a detektívek Kurz Ferencné Csáky-utcai zálogházában éppen akkor fogták el, mikor a lopott holmit zálogba akarta tenni. Tovább... (Népszava)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.