Japánnak és kémnek nézik a kínaiakat Pesten

2014.09.08. 17:13

Tönkrevertünk egy szerb hadosztályt • Megkezdődött Budapest megerősítése • Százával hozzák haza a magyar sebesülteket a frontról • Japán és kínai, minálunk egyremegy. 100 éves hírek.

A szerb Timok-hadosztályt tönkrevertük

Ötezer szerbet elfogtunk

A szerb harctérről fölemelő eseményről érkezett hír. Ami ott történt, fegyvereink bravúrját, csapataink páratlan ügyességét és éberségét ünnepli. Mitrovicánál egy nagyobb szerb csapat betörést kísérelt meg a Száván keresztül a mi területünkre. Csapataink nagyszerű haditényt vittek véghez: ötezer szerbet elfogtak és sok lőszert zsákmányoltak.

Csapatainknak ez a haditénye olyan jelentős, hogy Frigyes főherceg, az egész fegyveres erő parancsnoka, hadparancsba foglalta délvidéki katonáink e vitéz bravúrját és elrendelte, hogy a hadparancsot az összes csapatokkal közöljék.

Hadd legyen büszke minden egyes katonánk a bajtársai sikerére. Tovább... (Pesti Hírlap)

Megkezdték Budapest megerősítését

A hadügyminisztérium tudvalevően óvatossági szempontból elrendelte Budapest megerősítését. Az elmúlt héten megkezdett nagyszabású munkálatok száznegyven, többnyire népfölkelő hadmérnökök közreműködésével folyamatban vannak. A szükséges munkaerők megszerzésével, azoknak megszervezésével és a megfelelő pontokon való elhelyezéssel a katonai vezetőség a Magyar Vállalkozók és Közszállítók Országos Egyesületét bízta meg, amely eddig mintegy négyezer földmunkásnak, kőművesnek, asztalosnak, ácsnak és pallérnak juttatott keresetet. Tovább... (Népszava)

Hazatérő sebesültek

Nagy dicsőséget hoztak a magyar vitézségre a szerb csatatéren harcolt katonák. Az ápolás végett hazahozott sebesültek mind csak azt sajnálták, hogy abba kellett hagyniok a harcot. A budapesti Keleti-pályaudvaron a mult héten minden nap érkeztek haza sebesültek, akiket azután automobilokon szállítottak a kórházakba. E fényképfelvételünk a pályaudvar előtt készült s látjuk rajta a sebesültszállító automobilokat; egy sebesültet éppen az egyik automobil felé visz egy cserkészfiu és egy mentőorvos. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Kínaiak Budapesten

Sárga mongol arcok, amelyek máskor ezer ráncu mosolygással kínálták apró Buddháikat, most komoran, szinte rettegve közelednek egy-egy asztal felé a kávéházban. Amióta Japán hadat üzent Németországnak, rossz világ szakadt le ezekre a szegény világjáró koldusokra, akik köztünk rekedtek. Hiába tűzik ki a mellükre a sok tarka színből összerakott kínai kokárdát, a közönség bizalmatlansággal fogadja őket.

Kevesen tudják, hogy Kína semleges maradt, ilyen finom külpolitikai disztinkcióra a kávéház publikum nem képes és a japáni helyett megvetésével, gyűlölködésével a kínait sújtja. Az emberek gyanakodva kérdik, hogy ezek a sárga koldusok, akik a Fecske-utca környékén, a muzsikus cigányok hazájában húzták meg magukat, meg tudnak-e élni az ő kis szappankőfiguráikból? Vajjon titokban nem orosz kémi rubelekből táplálkoznak-e?

Azt kevesen tudják, hogy e világotjáró kulik még a mi tótjainknál is szívósabbak, jobban bírják az éhséget és ha kell, napi kosztként beérik egy marék rizsával és egy kancsó vízzel. Most ilyenfajta időket élnek a máskor vendégszerető Budapesten. Tovább... (Pesti Napló)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.