Szabadkőművesek a nemzet szolgálatában

2014.09.17. 20:03

Itt az igazi világháború: Ázsia is bekapcsolódik • Barátját küldte maga helyett a sorozásra, mégsem ússza meg a bevonulást a tolvajocska • Gorkij, az orosz ellenzéki író is katona lesz • A szabadkőművesek is a nemzet szolgálatában. 100 éves hírek.

Indiában kitört a forradalom

Az európai háborúból a mai nappal lett tulajdonképpeni világháború. De ma olyan esemény híre érkezik, amely az egész földtekét könnyen lángba boríthatja. Indiában kitört a forradalom s Anglia katonai segítséget kért Japántól India ellen. Japán három feltételt szabott Anglia kívánságainak teljesítésére:

  1. szabad bevándorlást a Csendes-tenger brit birtokaira
  2. kétszáz millió dollárnyi kölcsönt és
  3. a szabad kéz politikáját Chinával szemben. Anglia e feltételeket elfogadta.

A helyzet tehát ebben a pillanatban a következő:

Anglia, a gőgös kalmárország, megalázta magát a sárga faj katonai nemzete előtt. A gőgös angol, aki mindenkit megvetően lenéz, aki még templomaiból, színházaiból és klubjaikból is kizárta a színes fajuakat, most segítségért könyörög annál a japán nemzetnél, amelyet már egyszer oly rutul cserbenhagyott. Tovább... (Pesti Hírlap)

Sorozás a fogságból

Mészáros István a rákosi vasuti állomás egyik szobájában álkulcs segítségével behatolt és az ott levő perselyből ennek feltörése után 77 koronát ellopott. Mészáros már az év junius havában behívót kapott a hadkiegészítő parancsnokságtól, hogy jelenjen meg a sorozáson. Mészáros azonban egyik barátját küldte el oda maga helyett, akit aztán a sorozó bizottság alkalmatlannak talált.

A bíróság nem hozott ítéletet, hanem elrendelte, hogy a vádlottat átadják a hadkiegészítő parancsnokságnak ujabbi sorozásra. Tovább... (Népszava)

Gorkijt besorozták

Pétervárról jelentik, hogy Maxim Gorkijt besorozták az orosz hadseregbe. A nagy orosz író, aki tudvalevőleg esztendőkön át számkivetésben élt Capri szigetén, csak nemrégiben tért vissza hazájába. A hadseregbe való besoroltatása egyenlő ránézve a halálos ítélettel, mert Gorkij súlyos tüdőbajban szenved. Tovább... (Pesti Napló)

Sebesültek ápolása a szabadkőművesek kórházában

A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy budapesti palotáját hadikórháznak rendeztették be a szabadkőművesek. Tovább a Tolnai világlapjára

szabad
Fotó: adtplus.arcanum.hu