Vidékre menekítik a Louvre műkincseit

2014.09.26. 20:37

Nem nyitják meg az iskolákat • Vidékre menekítik a Louvre műkincseit • Adomák a mai kor Háry Jánosairól • Képösszeállítás a háborús Németországról. 100 éves hírek.

Nem nyitják meg az elemi iskolákat

A főváros tanügyi osztálya döntött az iskolák megnyitása dolgában. Az elemi iskolákat október elsején nem nyitják meg s egyelőre határnapot sem tűznek ki megnyitásukra. A polgári, reál- és kereskedelmi iskolákban s a leányiskolákban megtartják az előadást, a tanítás ezekben az intézetekben nem fog szünetelni. Az iparostanonciskolákat és az ismétlőiskolákat sem nyitják meg. Tovább... (Népszava)

A Louvre műkincsei

Most már részletek is ismeretessé váltak a párisi Louvre-ban felhalmozott műkincsek sorsáról. Egy éjjel körülbelül nyolcszáz hires festményt szállítottak el a Louvreból délvidékre. A Giacondát például Toulouseba vitték. A samotrakei Lyke-t törékenysége miatt, nem lehetett elszállítani és ezért cementbura alatt hagyták a Louvreban. Valamennyi nagy muzeum és a Notre Dame székesegyház ablakait befalazták. Az Elysée-palotából elszállítottak minden értékes szőnyeget. Tovább... (Pesti Napló)

clk2

Háborús Háry Jánosok

Két huszártiszt mindenképen túl akart tenni a derék Háry Jánoson. A legképtelenebb históriákkal traktálták egymást s állandóan vetélkedtek, hogy ki tud nagyobbat mondani.

— Mikor Gorodoktól jövünk visszafelé, — beszéli az egyik, — egy magaspartú pataknak a medrébe jutottam s már-már úgy látszott, hogy nincs szabadulás. Annyival is inkább, mert fönt, a part szélén, magas kerítés húzódott. Egy pillanatig tűnődtem, majd hirtelen elhatározással egy pár vasat vágtam a lovam oldalába s neki ugrattam a kerítésnek. Már el is értem, mikor egy shrapnell elvitte a lovam hátulját.

— És te? — kérdi a bajtárs.

— Én a lovam elejével a levegőben maradtam.

A másik nyel egyet, majd igy szólt:

— Az semmi. Az én vállamról az egyik shrapnell letépte a mentét, a másik pedig visszahozta. Tovább... (Pesti Hírlap)

A háborús Németország

Képösszeállítás. 1. Zsákmányolt ágyúk bevonulása Berlinbe a dóm előtt. 2. A császári palota előtt felállított ágyúk. 3. Kenyércsomagolás a katonák részére. 4. Sebesültszállító hajón; a sebesülteket emelőgépekkel szállítják a hajóra.

Tovább a Vasárnapi Ujságra.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.