Ezer kartács és golyó

2014.10.01. 20:08

A katonák réme, a shrapnell • Hazatért a hadifogságból Károlyi Mihály gróf • Brüsszel nem tudja fizetni a németeknek a hadisarcot. 100 éves hírek.

A „shrapnell”

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!

Ezzel a névvel jelöljük meg mi is azt az ágyulöveget, amelyről a mostani világháboru folyamán nap-napután olvasunk. A shrapnell magyar neve: Kartács. A lényege az, hogy célbaérése alkalmával, ha ellentálló tárgyba ütközik, vagy pedig kellő beállítás mellett a cél fölé érkezve még a levegőben szétrobban és 50-100 gyilkos golyót és száz meg száz löveg szilánkot és fémdarabot szór le az ellenségre. Kétféle kartács van tehát: földön robbanó és temperált, vagy levegőben szétrobbanó löveg. Tovább... (Tolnai Világlapja)

Fogságból szabadult Károlyi Mihály gróf

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!

Visszajött Károlyi Mihály gróf, a függetlenségi párt vezére, akit amerikai útjáról visszajövet, több társával együtt Franciaországban mint hadifoglyot letartóztattak, most kiszabadult a fogságból és Olaszországon át Bécsbe érkezett és egyelőre itt piheni ki az átélt izgalmakat. Tovább... (Népszava)

Brüsszel nem tudja fizetni a hadisarcot

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!

A brüsszeli német katonai parancsnokság és a város vezetősége között konfliktus van kitörőben. Báró Lüttwitz, Brüsszel katonai parancsnoka, falragaszokkal közli, hogy Brüsszel városa vonakodik a hadisarc hátralévő részét megfizetni. Ebből igen feszült viszony keletkezett, megfontolandó azonban, hogy a polgármester és a városi tanács vonakodása talán nagyobbrészt a fizetés teljesítésének lehetetlenségében keresendő és kisebb részben a rosszakaratnak tulajdonítható. A belga pénzügyek rendkívül ziláltak és Belgiumot pénzügyi összeomlás fenyegeti. Hogyan fog a főváros lakossága viselkedni, ha ez tényleg bekövetkezik és a konfliktus a belga város vezetősége és a katonai parancsnokság között kitör, azt be kell várni. Tovább... (Pesti Hírlap)

Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy Kellner Jenő

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!

az egyesült Tégla- és Cementgyár irodafőnöke, tartalékos hadnagy, századparancsnok, folyó hó 16-án a déli harctéren, fiatal életének 35-ik évében, hős halállal meghalt. Benne a legszeretettebb, legtiszteletreméltóbb, legönfeláldozóbb embert, kartársat és főnököt siratjuk. Legyen áldott emléke és nemes lelke őrködjön gyászoló hozzátartozói, kis árvái felett!

Az Egyesült Tégla és Cementgyár r.-t. tisztviselői.

Tovább... (Magyarország)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.