Szent háborura készül az izlám az Entente ellen

2014.10.08. 19:04

Így vertük ki az oroszt a Kárpátok alól • A harctéren buzdítja a cár a seregét • A törökök fellázítják az Entente birtokain élő muzulmánokat • Felkavart idők: páncélautomobil a lovasok ellen. 100 éves hírek.

Hogy vertük ki az oroszt a Kárpátokból?

A hivatalos jelentések hírül adják, hogy az Ung- és Bereg vármegyébe betört orosz haderőt csapataink könnyűszerrel kiverték és már a határon tul üldözik őket. Több véres ütközetben a betört ellenségnek jelentékeny részét elpusztította a mi vitézül harcoló seregünk.

Ma több tiszt és közlegény érkezett ide, akik a kárpáti harcokban megsebesültek és akik érdekes részleteket mondottak el ezekről a harcokról.

Egy honvédzászlóalj vasárnap reggel érkezett Beregmegyének abba a községébe, ahonnan a mi megerősített csapatunk az oroszok ellen indult. Jókedvűen, nótázva szálltak ki a vonatból és ugy mentek az orosz ellen. Egy félórai menetelés után már hallatszott messziről az ágyuk bömbölése. Ez sem vette el a katonák kedvét, hangos énekszóval vonultak tovább, amikor egyszerre feltűnt az orosz gyalogság hosszú zöld vonala. Tovább... (Pesti Hírlap)

A cár a harctéren

A cár Carskoje Seloból teljes csöndben a galíciai harctérre utazott. A cárnak csak kis kísérete volt, amelyben egyetlen udvari hivatalnok sem volt. A cár megjelenésével csak a katonáinak harcikedvét akarja föltüzelni. Amikor a cár a harctérre utazott, a tömeg ezt kiáltotta:

Föl Berlinbe! Föl Bécsbe!

A cár egyik hadsegéde így válaszolt: „Nincs emberi hatalom, amely minket föltartóztathatna!” Tovább... (Népszava)

A forrongó Izlám

Előkészületek a szent háborúra

Pétervárról érkező hirek szerint az orosz kormányt külföldön levő diplomatái arról értesítették, hogy az uj török komité nagyarányú előkészületeket tesz a szent háborúra. Mindenütt, ahol muzulmánok laknak, megjelennek a komité megbízottai és agitálnak a szent háború érdekében. A török kormány már érintkezésbe is lépett a külföldön levő nemzeti egyesületekkel és a mohamedán papsággal, hogy velük együtt előkészítse az entente birtokain élő mohamedánok fellázítását, ami sok helyen már meg is történt. Tovább... (Pesti Napló)

A modern háboru

A mostani háboruban a kultúra legujabb vívmányait nagyszerűen használják fel. Rendkívül érdekes felvételünkön egy német páncélautomobil vesz üldözőbe egy kozák őrjáratot. Az automobil nagyszerű védelmet biztosít a benne ülő német katonáknak, akik gyilkos tüzelésükkel megsemmisítik a menekülő kozákokat. Tovább a Tolnai Világlapjára.

tv
Fotó: adtplus.arcanum.hu