Megússza a kötelet ez a Princip Gavrilo

2014.10.20. 17:05

Az árdrágító uzsorásokat csak a saját hasznuk érdekli • Princip Gavrilo még nem volt husz éves a gyilkosság idején, meg fogja úszni a halálbüntetést • Az angolok elsüllyesztettek néhány német torpedónaszádot • Kalmárlelkü angolok ugrasztották háborúba Franciaországot. 100 éves hírek.

Élelmiszeruzsora és közmunka

A becstelen elvetemültség, az élelmiszeruzsora azoknak a hátramaradottjait sújtja, akik a harctéren a vagyonosak birtokait védelmezik. Azok, akik megélhetésünket megdrágítják, akik ha lehetne, a harctéren küzdő katonák nejeit és gyermekeit is kidobnák a lakásukból, mert nem fizetik rendesen a házbért, nincsenek a harctéren.

Ezeknek a legnagyobb része a háború tragikus fordulatait csak abból a szempontból kíséri figyelemmel, hogy mennyiben ártanak vagy használnak önző manővereiknek.

A kormánynak módja van arra, hogy az uzsorásokat megrendszabályozza. Egyetlen rendelettel meg lehet szüntetni az élelmiszerekkel való üzérkedést. A kormány a miunkanélküliek foglalkoztatásáról is könnyen gondoskodhatna. Százmilliókat lehetne égetően szükséges közmunkára forditani s ezzel egy csapásra a munkanélküliek tízezrei jutnának keresethez. Tovább... (Népszava)

A trónörökös-pár merénylői a bíróság előtt

A szerajevói merénylők bűnpörének tárgyalása során ismét öt vádlottat hallgattak ki és megkezdték a bizonyítási eljárást. Ezt Princip Gavrilo életkorának megállapításával kezdték s az iratok között lévő anyakönyv bizonysága szerint a gyilkos 1894 julius 13-ikán született. Ha ezt valónak lehet elfogadni, akkor Princip a merénylet idején még nem volt husz éves. Az életkor tudvalevőleg a halálbüntetés kiszabása körül döntő, amennyiben a husz évnél fiatalabb vádlottat nem lehet halálra ítélni. Tovább... (Pesti Napló)

Elsüllyesztett német torpedónaszádok

Torpedónaszádjaink a holland partok közelében harcba keveredtek az Undaunted nevü angol cirkálóval és négy angol torpedózuzóval. Hivatalos angol jelentések szerint a német torpedónaszádokat elsüllyesztették, legénységükből 31 embert Angliában partraszállítottak. Az angolok háromszoros tulerőben voltak. Ugyancsak igen nagy volt az aránykülönbség az angol hajók lövegei és a német lövegek között.

Az egyenlőtlen harc szerencsétlen kimenetele nem rendíti meg a német haditengerészetbe vetett bizalmat, csak növeli a tengerészek iránti csodálatot, akik inkább meghaltak, semmint megadták volna magukat. Tovább... (Pesti Hírlap)

Az angolok

Már eddig is bizonyos, hogy a kalmárlelkü angolok segítettek Franciaországot beugratni ebbe a háborúba. Nagy hangon bíztatták őket, hogy rengeteg katonát szállítanak partra. Az angol katonák közül néhányat képünkön is láthatunk, amint épen egy francia pályaudvaron megérkeznek. Tovább a Tolnai Világlapjára.

tolna világlapja
Fotó: Tolna Világlapja

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.