Lemészárolták a zsidókat Kijevben

2014.10.21. 19:26 Módosítva: 2014.10.21. 19:26

A francia parasztoknak elegük van az angol hadsereg sáskajárásából • Mészárolják a zsidókat Kiewben • Kicseréli az internáltakat Francia- és Németország • Ideggyenge férfiaknak gyógyír 40 fillérért. 100 éves hírek.

Az angol sáskajárás pusztítása Franciaországban

Az angol csapatok partraszállitása nagy szerencsétlenség Seine inferieur és Pas de Calais megyék lakosságára. Franciaország szövetségese mindent kíméletlenül magának foglal le.

John Bull a franciák bőkezűségéből szép tőkét kovácsol.

Egyelőre Franciaország mezőgazdasági termékeivel látja el magát, tekintet nélkül az éhínségre, amely majdnem minden északi városban dühöng. Az angolok ugy tesznek, mintha Franciaország az övék volna. Az angol tisztek folyton azt hangoztatják: Nélkülünk a franciák el volnának veszve. Ilyen kijelentések a korcsmákban, melyekben legtöbbnyire ittas angolok táboroznak, szüntelen verekedéseket idéznek elő. A lapok udvariasan kérik a hadügyi vezetőséget, hogy gondoskodjék az angol katonáknak gyorsabb elszállításáról a harctérre. A francia lakosság kicsinyléssel és bizalmatlansággal nyilatkozik az angol sáskajárásról.Tovább... (Pesti Hírlap)

Zsidóüldözés Oroszországban és Besszarábiában

Besszarábiáhan és Orosz-Lengyelországban ismét kitört a zsidóüldözés. Kiew városában lemészárolták a zsidókat, mert az a hir terjedt el, hogy a keletporoszországi orosz balsikereket „a zsidók árulása” okozta. A Kelet-Poroszországban harcoló katonáknak azt mondták, hogy ebben a háborúban a zsidó császár és az Anti-Krisztus ellen küzdenek.

Ezeknek a tanításoknak a terjesztői azonban alaposan megjárták: az orosz katonák megijedtek, az Anti-Krisztus ellen nem akartak harcolni és igy a szent szinódus kénytelen volt nyilatkozatot közzétenni, amelyben kijelenti, hogy a német császár nem Anti-Krisztus, hanem csak olyan ember, mint mindenki más. Tovább... (Pesti Napló)

Az internáltak kicserélése Németország és Franciaország között

Minden 17 évnél fiatalabb és 60 évnél idősebb francia férfi és minden francia nő mostantól kezdve akadálytalanul elutazhat Németországból. Az útirány Schaffhausenen át Svájcba visz és a német hatóságok gondoskodnak arról, hogy akadálytalanul hazajuthassanak. Ez az intézkedés a harcban levő államok között kölcsönösen alapszik s a németek ugyanilyen korlátok között elhagyhatják Franciaországot. Tovább... (Népszava)

Ideggyenge férfiak

kérjenek gyengeségük azonnali megszüntetését tárgyaló ismertetést, 40 filléres postabélyed csatolása mellett. Cím: Nova Mechanika 103. (hirdetés)

Tovább a Tolnai Világlapjára.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.