Tőrökkel marcangolták egymást a megveszett matrózok

2014.10.28. 14:50

A király fájdalmas szózatot intézett drága magyar népéhez • Véres párbaj a habok között: tőrökkel rontott egymásnak a két ellenséges nemzet matróza • A hazafias anyós hamisítással akarta besoroztatni mihaszna vejét. Hadi kutyák és tiroli vadász harcztéri fölvételeinken. 100 éves hírek.

A király szózata

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Kedves gróf Tisza! A monarchia összes népeit olyan nagy erőfeszítésekre hívó háború a magyar szent korona területét sem kimélte meg. Szlavóniának és északkeleti Magyarországnak egyes vidékei ki voltak téve az immár győzelmesen kivert ellenséges betörés pusztításainak. A reájuk zudult szenvedés szivemet fájdalommal töltötte el. Atyai részvétem fordul hű alattvalóim felé, akiknek személye és vagyona annyi veszélynek volt kitéve s gazdasági egzisztenciája ilyen érzékeny kárt szenvedett. (...) Kelt Bécsben, 1914. évi október 25-én. Ferenc József s. k. Tovább... (Pesti Hírlap)

Párbaj a vizben

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

A valenciai kikötőben a háború kitörése óta egymás mellett vesztegel egy német és egy belga hajó. Néha-néha áthallatszott a másik hajóról egy énekhang, a belga király-himnusz, vagy a Wacht am Rhein töredékei. A matrózok gyűlölködve álltak meg a korlátnál, átkiáltottak egy csufszót, mig a tisztek arra jöttek.

A szárazon ökölre ment egy német matróz egy belgával, azután egy korcsmában egy mulató német összeverekedett a belgákkal. Lassanként gyűlt az indulat, a keserűség az ellenséges szivekben.

Egy napon kirobbant a düh, az elkeseredés; a belga hajó kapitánya provokálta az egyik német matrózt. A német elfogadta a kihívást, a két ellenfél tőrt ragadott és beugrottak a tengerbe. Uszva közelitették meg egymást és elkeseredett dühvel, tajtékzó szájjal rontottak egymásnak. Lihegve, fújva, de némán birkóztak. Tépték, harapták, ütötték, szúrták egymást. A viz piroslott körülöttük, a két ember őrülten marcangolta egymást. Mind a kettő vérzett, már-már ugy látszott, hogy a németet és a belgát egyaránt elnyelik a tenger hullámai. Tovább... (Pesti Napló)

A hazafias anyós

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Néhány héttel a mozgósítás után a hadügyminisztériumhoz levél érkezett a következő tartalommal:

Nagyméltóságú cs. és kir. hadügyminisztérium! Kérem a harctérre való behívásomat. Harcolni és győzni akarok a hazáért!

dr. T.... Richárd.

A levél aláírója, egy bécsi ügyvéd, nemsokára megkapta az idézést, hogy sorozás végett jelentkezzék a népfölkelő kerületi parancsnokságnál. Az ügyvéd pontosan megjelent s talán minden baj nélkül be is sorozták volna népfölkelőnek, ha meg nem mutatják neki a levelet, amelyről nyomban megállapította, hogy az a volt anyósától származik.

Az ügyvéd elvált nejének anyja ellen az ügyészség vádat emelt a hatóság félrevezetése cimén. A tárgyaláson kérdezte a bíró az ex-anyóst, hogy miért irta ezt a levelet, talán egykori veje iránti haragból? A vádlott erre ezt mondta:

Miért ne szolgáljon ő is a hazának? Ha bevonul, legalább a hazának lesz valami haszna belőle...

Tovább... (Népszava)

Az északi harctérről — Balogh Badolf, a harcztérre kiküldött munkatársnak fölvételei

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Tovább a Vasárnapi Ujságra.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.