Kitört a török-orosz háború

2014.10.31. 17:04

Kitört a török-orosz háború, a magyar ifjúság a szultánt ünnepli • Nyugtató kék füstfelhők: a tűzvonalban mindennél fontosabb a cigaretta. 100 éves hírek.

Kitört a török-orosz háború

A nemzetközi jog szerinti formális hadüzenet még nem történt meg, de az ellenségeskedések tényleg megkezdődtek Törökország ég Oroszország között és ezzel a monarchia első hadüzenete után három hónapra Törökország is belekapcsolódott a világháborúba. Egy török cirkáló a krími-félsziget délkeleti partján levő Feodozia nevü orosz kikötőt ágyúzta; egy másik török cirkáló, a „Hamidie” pedig a Fekete-tenger Novoroszijszk nevü öblének ugyanilyen nevű városát megadásra szólította fel, majd eltávozott.

Három hónap alatt az entente annyiszor tüntetett Törökország ellen, annyiszor provokálta a török önérzetet, hogy a muzulmán türelemnek is vége kellett, hogy szakadjon.

Elhozza a mi igaz ügyünk védelmére azt a nagy robbantó erőt, melyet benne százados orosz marcangolások és százados angol szipolyozások halmoztak fel. Eddig hitet, lelkesedést, tüzet és elszántságot vittünk harcainkba. A török most belehozza a fanatizmust és a leszámolás égő szomjúságát. A világháború kezd formát kapni. Tovább... (Pesti Hírlap)

Magyarok tüntetése a törökök mellett

A török-orosz háború kitörése alkalmából az egyetemi ifjúság pénteken este a főváros utcáin tüntetést rendezett a törökök mellett. A tüntetők a Kossuth Lajos-utcán gyülekeztek, ahonnan zárt sorokban vonultak a Rákóczi-uton és Erzsébet-köruton keresztül a török konzulátus Andrássy-uti helyisége elé, ahol zajosan éltették a törököket. Tovább... (Népszava)

A cigaretta

Az alábbi sorokat egy önkéntes írta: A katonának sokkal keservesebb, ha elfogyott a cigarettája, mintha órákig ázik az esőben, didereg a hidegben és éhezik, mert nem érkezett még meg a tábori konyha. Ha a katona az ajkai közé szoríthatja a cigarettát, mindjárt barátságosabb, vidámabb színben látja a világot. Még az éhséget is könnyen türi, ha van néhány cigaretta a zsebében.

De hogy milyen megbecsülhetetlen kincs a cigaretta a tűzben, azt csak az tudja megmondani, aki volt már ütközetben. Ha a baka beburkolózhat a cigaretta kék füstfelhőibe, kényelmesen érzi magát a rajvonalban vagy a lövészárokban és egykedvűen, nyugodtan hallgatja a „méhek" zümmögését.

A minap fejenkint tiz cigarettát kaptunk egy jótékony nőegyesülettől. Amikor az adomány megérkezett, valóságos rohamot intéztünk a cigarettát osztó altiszt ellen. És amikor már megtörtént a kiosztás, csöndben és boldogan letelepedtünk a fűre és bodor füstkarikákat fujtunk a levegőbe. Majd néhány hatalmas kődarabot hordtunk össze; oszlopot formáltunk belőlük és rá irtuk:

A haza hálás fiai

Tovább a Pesti Naplóra.

Nagyságos asszonyom!

(hirdetés) Szép, üde és leányosan jókedélyü csak ugy lehet, ha egészséges. A hölgyek nagyrésze szenved a méh akut, vagy idült hurutjában, a fehérfolyásban. Ezen bajnak a nők legtöbbnyire semmi fontosságot nem tulajdonítanak; pedig ha elhanyagolják, a legszebb arcú nő is elveszti rózsás, hamvas arcszinét, amit aztán hiába akarna kendőző szerekkel helyrehozni, mert mig a baj megvan, addig arcszine sápadt, kifejezéstelen. Már családjával szemben is vétkezik minden nő, ha az egyedüli biztos szert, a „Balneinum Votsch” fürdőkivonatot meg nem hozatja. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.