Elpusztítottuk a Cigányszigetet

2014.11.01. 17:12

A törökök háborúja még nagy szolgálatot tehet nekünk az oroszok ellen • A Belgrád alatti Cigányszigettel egy szerb veszélyforrást is elpusztítottunk • Szinte gyerekfejjel is lehet már menni az Önkéntes Őrseregbe • Jobb házból való leányok csábításával foglalkozott özv. Haáz Jánosné leányhuskereskedő. 100 éves hírek.  

Gróf Andrássy Gyula Törökország beavatkozásáról

Törökország beavatkozása jogos, mert a jelenlegi háború dönt a törököknek sorsa felett is. Az orosz és angol győzelem megpecsételte volna egyszer s mindenkorra Törökország sorsát is. Az orosz óriási erőfeszítéseinek gyümölcseit a Keleten szedte volna le, a Boszporusz és a Dardanellák feltétlen és közvetlen uralma által még akkor is, hogyha a török mindvégig neutrális marad. Amint az angol birodalom feladta azt a régi politikáját, hogy védje az orosz agresszió ellen Törökországot, akkor végső gondolata csak Törökország megosztása lehetett.

A török háború mindenesetre biztositja azt, hogy az eddig délnyugatázsiai határon levő orosz erők nem szabadulnak fel és nem lesznek ellenünk irányíthatók. Nem tudom, hogy a török hadsereg mennyire heverte ki a múlt háború sebeit, azonban azt hiszem, hogy német irányítás és tanács mellett visszanyerte a régi erejét.

Különösen nagy jelentősége volna annak, ha a török flottának sikerülne a Fekete-tengert uralni, mert a Fekete-tenger partjainak védelme sok orosz erőt fog mindenesetre igénybe venni. Döntő eseménnyé nőhetné ki magát Törökország beavatkozása, ha Bulgária és Románia is követné példáját. Tovább... (Pesti Napló)

Elpusztítottuk a Cigányszigetet

Nemrégiben még sok bajt okoztak katonáinknak a Belgrád alatti Cigányszigetre szorult szerb csapatok. A Cigányszigeten tartózkodásunk alatt minden eshetőségre számítva, petróleumos és benzines hordókat helyeztünk el a szigetnek előre megjelölt pontjain. Mikor azután csapataink a szigetet kiürítették, tüzérségünk ezeket az elásott hordókat vette célba. A benzines és petróleumos hordók pokoli dörrenéssel robbantak föl, emeletnyi magasságra vetvén föl a földet maguk körül. A sziget keleti része még most is lángokban áll. A robbanás okozta pusztulás olymérvü, hogy a szigeten az ellenség többé nem húzhatja meg magát. Tovább... (Pesti Hírlap)

Budapest ifjabb és idősebb férfiai

akik nem vonulhattak a csatatérre, itthon igyekeznek teljesiteni hazafias kötelességüket és beállnak az Önkéntes Őrsereg csapatába. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Letartóztatott leányhuskereskedő

A rendőrség kerités miatt letartóztatta özvegy Haáz Jánosné ötvenöt éves magánzónőt, aki Csengeri-utca 86. szám alatti lakásán leányokat közvetített gazdag fiatalembereknek. Haázné többnyire „jobb házból való” leányok csábitásával foglalkozott, akiket előkelő barátok szerzésével vitt az erkölcstelen életre. Tovább...(Népszava)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.