Ágyutisztító küldte az utolsó franciát a másvilágra

2014.11.03. 19:54

A háború elhozta az államszocializmust egész Európába • Óriási a háború, de azért nem földindulás • Ezrével hevernek temetetlen holtak a flandriai csatatéren • Ágyutisztítóval küldte az utolsó franciát a másvilágra. 100 éves hírek.

Államszocializmus

A francia kormány, a német, osztrák és magyar alattvalók tulajdonát egyszerűen elkobozza. A német kormány a napokban megszüntette az élelmiszerpiacon a szabad verseny uralmát. Angliában, a gazdasági individualizmus hazájában, a háború első napjaiban rátette az angol állam a kezét a vasutakra és ma valamennyi angol vasút állami üzemben van.

Az államszocializmus elképzelhetetlen megerősödésének vagyunk szemtanúi. Persze, a kormányok konzervatív szellemben és csak a háború idejére hódolnak be a rend és szervezés eme nagy szocialista gondolatainak. De ezzel a ténykedésükkel is elismerik, hogy akkor, amikor rendet akarnak államban és társadalomban, amikor arra törekszenek, hogy minden a lehető legjobban menjen, akkor kénytelenek szakítani az egyéni önzés polgári világnézetével és kénytelenek szocialista szellemű rendszabályokhoz fordulni. Tovább... (Népszava)

A háboru legfőbb tanúsága

Valóban azt hiszem, hogy a világháború nem fogja kultúránk ábrázatát egészen átalakítani. Hiába remélik a mindenféle haladásellenes elégedetlenek, hogy a háború után minden másképen lesz s főleg azt, hogy meg fog fordulni a világ folyása s nem a sötétségből a világosság felé való haladás, hanem a világosságból a sötétségbe való bukás törvénye fog úrrá válni. Hisz látjuk, hogy a világháború folyama alatt is, bár az élet minden megnyilvánulásában megérzik a társadalmi test hallatlan erőfeszítése, se bomlanak föl az élet eddigi keretei. A világháború borzalmas és óriási, de azért nem elszakadás és nem földindulás. Tovább... (Pesti Hírlap)

Nincs többé ágyuharc, csak szuronyroham

A flandriai csatatér nem csatatér, hanem vágóhíd. Ezrével láttam sebesült angol, francia és belga katonákat, akik összetörött tagokkal vonszolták magukat a harcvonal mögé. Sok ezer holttest hevert a földön, ezeknek az eltemetésére nem értek rá. A német ágyuk kerekei keresztülgázolnak a halomszámra heverő holttesteken és mennek előre, üldözik a viszszavonuló szövetségeseket. Nincs többé ágyuharc, csak szurony roham. Tovább... (Pesti Napló)

Az elzászi tüzérek

Harctéri rajzolónknak ez a kiválóan sikerült tollrajza a mühlhauseni csatának egy érdekes jelenetét ábrázolja. Francia gyalogosok megrohantak egy német ágyút, mely mellett elzászi katonák teljesítettek szolgálatot. Mikor az ellenség alig pár lépésnyire közeledett, a bátor elzásziak sortüze halomra lőtte őket. Az utolsó franciát az egyik elzászi tüzér egy kezeügyébe került ágyutisztitóval ütötte le. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.