100000 teve baktat a határ felé

2014.11.05. 18:05

A király állapota kitűnő és nagyon jó étvágya van • A sebesültek isszák meg a kevés tejet, egyébként óriási a hiány • 100000 török teve baktat a határ felé • Micsoda világháborus csatákat vívnak a magyar fiuk a Városligetben! 100 éves hírek.

A király

A háború kitörése óta a király állandóan a schönbrunni kastélyban lakik. Ezt a külsőségektől szigorúan elzárt tartózkodási helyét csak nagyon ritkán hagyja el, leginkább akkor, ha a sebesült katonákat akarja meglátogatni. Állapota kitűnő, üde, vidám, nagyon jó étvágya van.

Életmódja a rendes. Reggel nyolc óráig megjelennek nála az uralkodóház kihallgatásra jelentkező tagjai, azután következnek a szokásos előterjesztések, majd egy miniszter vagy osztályfőnök jelenik meg, sokszor pedig a hadügyminiszter egy térképekkel megrakodott vezérkari tiszt kíséretében, hogy tájékoztassa a királyt a háborúk legfrissebb állásáról. Nagy figyelemmel hallgatja a fejtegetéseket és gyakran megteszi rá megjegyzéseit. Tovább... (Pesti Hírlap)

Nagy a tejhiány

A fővárosban és környékén a tejhiány már olyan nagy, hogy még a minimális szükségletet sem lehet kielégíteni. A tejhiánynak több oka van. Igy fontos ok a marhaállomány betegsége és a megfelelő munkásszemélyzet hiánya. Kevesbedett ezenkívül a tehénállomány, mert a takarmánycikkek olyan drágák, hogy a gazdák inkább eladják teheneiket, mintsem drága takarmánnyal táplálják. Viszont a hus ára oly magas, hogy a gazda tehenéért minden árat megkap. Az igy erősen redukált tejmennyiséget elsősorban a kórházak ellátására kell fordítani, ami, tekintve, hogy a sebesültek száma napról-napra emelkedik, mindig több és több tejet von el a magánfogyasztástól. Tovább... (Népszava)

A törökök százezer tevével nyomulnak előre

A törökök hir szerint 100.000 tevét küldenek a határ felé, hogy azoknak segítségével előnyomuljanak a sivatagban. Angol hadihajók készen állanak, hogy a támadást viszonozzák, ha a törököknek sikerül a szuezi csatornáig előnyomulni. Kairóban jelenleg 15.000 főnyi angol csapat van. Tovább... (Pesti Napló)

GyermekVilág

A vitéz fiuk

A magyar fiuk mind egytől-egyig vitézeknek születnek. Alig cseperedik fel a Jóska, már ökölre, birokra megy a Sanyi gyerekkel. S igy nemcsak mostanában, de mindég, mióta magyar gyerek van a világon, a legkedvesebb játékok közé tartozott a háborúsdi.

kep
Fotó: Arcanum.hu

Mostanában határtalan nagy a lelkesedés a magyar fiuk között, mert ugyancsak erősen szervezkednek a szerbek és oroszok ellen.

Ez nem tréfa ám!

Komolyan megy a harc a városliget fái alatt. Az oroszok és szerbek személyesitőivé nehezen akadnak ugyan vállalkozók a magyar gyerekek között (mert mindegyik magyar akar maradni), de egy szép alma, körte, egy édes szőlőfürt nagynehezen rábírja őket, hogy ha egy rövid délutánra is: oroszok vagy szerbek legyenek. A magyar gyerekek azután elrendezik a csata szinterét és a csata hangos: rajta! huj, huj! meg üsd-vágd, nem apád! kiáltásokkal kezdetét veszi és bizony addig nem nyugszanak a magyar csemeték, amig az oroszt, meg a szerbet jól el nem páholják. (Sokszor kicsi hija, hogy agyon nem verik). Tovább a Tolnai Világlapjára.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.