Szó sem lehet arról, hogy közreadjuk

2014.11.06. 20:28

Tiltakozunk a háborút ünneplő darwinista nézetek ellen • Német aknák egész Anglia körül • A német császár fia adta a harci indulót a csatában • „Szó sem lehet arról, hogy közreadjuk.” — válaszolunk olvasóink küldeményeire. 100 éves hírek.

Világháború és élettudomány

A világháború élettudományi tanulságai címen Méhely Lajos dr., a Nemzeti Muzeum igazgató őre, ismert természettudományi író, fölolvasást tartott a Természettudományi Társulatban. Ha nem volnának Méhely nézetei szembeötlően tévesek és rég megcáfolt tanok és helytelen általánosítások fölmelegitései, egyáltalán nem foglalkoznánk vele.

Méhely dr. szerint a háború a létért való küzdelemnek az emberek és népek között való formája, amely kérlelhetetlen törvényszerűséggel uralkodik az emberi nemen is.

A háború nem emberi találmány, hanem a szerves életnek törvényszerű jelensége.

Végeredményben a háború a természet egyik nagy és örök törvényének, a természetes kiválogatásnak eszköze — mondja.

Ezt az érvelést: mert igy van az állatvilágban, igy kell lennie az emberi társadalomban is — azonban nem fogadhatjuk el. Azért, mert természeti törvény, még nem kell okvetlenül háborúnak lenni. A diftériában való elpusztulás, a lassú helyváltoztatás, az éhenhalás is természeti állapotok, de éppen abban látjuk az emberiség haladását, hogy ezeket a természeti állapotokat leküzdötte és egyre jobban leküzdi. Tovább... (Népszava)

Német aknák egész Anglia körül

Rémület Londonban

A Manchester Commerce nevü nagy angol kereskedelmi hajó, amely útban volt Montreal felé, a nyugati ír szigetek közelében aknára futott és elsülyedt. A hajó személyzete szinte egy szálig elveszett. A hajó telve volt értékes rakománynyal.

Angliában a szerencsétlenség kínos szenzációt keltett, mert igy nyilvánvalóvá lett, hogy már a nyugati partokon is vannak német aknák. Tovább a Pesti Naplóra.

A fenséges dobos

A St. Quentin-i csatában történt, hogy Eitel Frigyes császári herceg csapatában elesett az ezred dobosa. Amikor ezt észrevette a német császár fia, rögtön helyére ugrott s ő maga pergette a dobot s vezette rohamra lelkesült katonáit. Harctéri rajzolónk Eitel Frigyes e felejthetetlen hőstettét rajzolta meg e történelmi érdekességü képben. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Szerkesztői üzenetek olvasóink küldeményeire

— Kéziratokat a szerkesztőség nem ád vissza és névtelen levelekre nem válaszol —

St. I. Rossz verssel és átkozódással bajos dolog a poézist szolgálni.
A Sors. Szó sem lehet arról, hogy közreadjuk.
Önkéntes. Nincs joga.
Bús asszony. Forduljon a Hadifoglyok gyámolító és tudósító hivatalához. Budapest, IX., Köztelek-utca 8.
Férfi becsület. Míg a férje a harctéren van, nem lehet ellene semmit kezdenie. Azt pedig, hogy a lakását elfoglalja, nem ajánlhatjuk.
Csüggedt. Ma már elég műveltségre lehet ugy is szert tenni, ha valaki a napilapokat és folyóiratokat napról-napra szorgalmasán olvasgatja és a meglevő segédkönyvek utján az olvasottaknak megértésére törekszik.
Szomoru leány. Abban hibázott, hogy az édes anyjától nem kért engedélyt a látogatásra.
Gimnazista önkéntes. Még nagyon fiatal, csak két év múlva léphet be a hadseregbe.
Mihez kezdjek. Most semmihez se kezdjen, mert a mostani idő nem alkalmas a kezdésre.

Tovább a Pesti Hírlapra.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.