A sebesültek elfoglalták a Széchenyi-fürdőt

2014.11.07. 17:39

Ellepték a sebesült katonák a Széchenyi-fürdőt • Millimári terror a piacokon: szemérmetlen árdrágítás a tejeseknél • Haddelhad a Közel-keleten: tekintse át a török hadszíntereket. 100 éves hírek.

Sebesültek ingyenfürdője

A hadvezetőség azzal a kérelemmel fordult a tanácshoz, hogy a se­besült katonák ingyen használhassák a főváros für­dőit. A főváros a kérelemhez képest a Rudas-fürdő uszodáját és népfürdőjét engedte át e célra és in­gyen jegyeket adott ki a Széchenyi-fürdőben. Mint­hogy azonban a Széchenyi fürdőt ilymódon igen sok katona keresi föl, a tanács legutóbb tartott ülésében elhatározta, hogy a lábbadozó katonák ré­szére a régi Artézi-fürdőben levő társasfürdőt helyreállittatja s ingyenes használatra átengedi. Tovább... (Pesti Napló)

Kisérletek

A kisebb-nagyobb üzérek szentül meglehetnek győződve, hogy ez idö szerint a szabadrablás napjait éljük és embertársai rovására mindenki ugy garázdálkodhatok, amint neki tetszik. Ez az oka annak, hogy az élelmiszerárusok majdnem következetesen folytatják ama kísérleteiket, amelyek arra szolgálnak, hogy a fogyasztóktól nagyobb summákat vasaljanak ki. E tekintetben az első sort a millimárik szállják meg, akik a tej árát igyekeznek emelni.

Magasabb árakat igyekeznek elérni s az alkut a legszemérmetlenebb módon folytatják, aminek a vége rendszerint az, hogy a nagyságákat és a szakácsnőket alaposan becsapják. Az a rész , amely a sarkára áll, és a fölemelés ellen tiltakozik, sőt a rendörséggel is fenyegetőzik, nem jár rosszul, mert a millimárik ezekkel szemben takarodót fújnak és a régi ár mellett szállítják a tejet tovább is. Tovább... (Pesti Hírlap)

A török-orosz-angol háború szintere

A világháborúnak egy nagyon fontos részlete a földnek azon a részén folyik, amelyet a térkép ábrázol. A törökök háborúja a Fekete-tengeren a Boszporusz bejárata és Burgasz bolgár kikötő közötti lefolyt tengeri ütközetben kezdődött. A török hajók azután bombázták Szebasztopol, Feodoszija ós Novoroszijszk kikötőket. Az angol hajók viszont a Dardanellák bejáratánál levő Kale Szultanie erődöt bombázták, de a török ágyuk elűzték őket onnan.

Nem messze Törökország partjaitól van Ciprus-sziget, amely névleg ugyan a törököké volt, de Anglia megszállva tartotta. Most Angolország angol birtoknak nyilvánította a szigetet. Ugyanez történt Egyiptommal is, amely névleg önálló tartomány volt, a szultán fönhatósága alatt, de angolok voltak benne az urak; most azonban véget vetettek a szultán névleges uralmának is, a törökök azonban már erős hadsereget küldtek az egyiptomi angol seregek ellen.

Törökország és Egyiptom között van a Szuezi-csatorna, amely a legközelebbi ut Indiába s az angolok kezében van. Ha a törökök ennek partjain állást foglalnak, megakadályozhatják az angolok seregszállitásait Indiából. Ennek a közelében ís volt már harc, Akabánál. A szárazföldi hadjárat innen jó távol indult meg, azon a tájékon, ahol a török, a perzsa és as orosz határ érintkezik. Tovább... (Népszava)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.