Egyen kevesebbet, s a haza fényre derül

2014.11.11. 18:03

Hazafias kötelesség megszüntetni a konyhai pazarlást • Nincs elég önkéntes Angliában, jöhet a hadkötelezettség • Áltengerész járja a magyar családokat, ne küldjenek vele se csomagot, se pénzt • Győzelem a berlini labdarúgók ellen, tárogató játszotta a magyar és német indulókat a mérkőzésen. 100 éves hírek. 

Pazarlás a háztartásban

A háború, ugy látszik, takarékosságra fogja szoktatni az embereket. Az egyén táplálkozása kihat a közre és igy az államra is. A husnemüek fogyasztásánál sokat megtakaríthat a szakszerűen táplálkozó család. A rozs- és árpa-kenyeret a szervezet könyebbben meg tudja emészteni, mint a búzalisztből készült süttetet.

A legtöbb háztartásban a táplálék 20—25 százaléka elfogyasztatlanul marad vissza a tányérokon. A kanálisok naponta fejenkint husz gramm tiszta tápláló zsiradékot visznek le a konyhákból. A zsirfogyasztás önmagában is pazarló. Sokan a sajtokhoz és zsiros húsokhoz is vajat esznek.

Ha a monarchiában mindenki csak egy grammal kevesebb vajat ennék naponta, akkor évenkint 25 ezer tonna vajjal fogyna el kevesebb.

A takarékoskodásnál mindig az összesség érdekeit tartsuk szem előtt s akkor rájövünk, hogy az egyes ember grammnyi megtakarításából, milliókra átszámítva, tonnák és métermázsák lesznek és ami most mindennél fontosabb, az élelemhiányt is kiküszöbölhetjük ezen az uton. Tovább... (Pesti Napló)

Az általános hadkötelezettség Angliában

A toborzás kudarca

Az angol lapok lassanként hozzászoktatni igyekeznek a népet az általános védkötelezettség gondolatához. A szabad britet eddig lényegesen megkülönböztette a kevésbé szerencsés szárazföldi népektől az a körülmény, hogy katonai szolgálatra nem volt köteles. Minden fáradozás ellenére Kitchener uj hadserege önkénteseinek a toborzása sehogy sem akar sikerülni. Még nem szedték össze az első millió újoncot, a hivatalos jelentések máris sejtetik, hogy a második millióra is szükség lesz.

Angolország kezdettől fogva jelentékeny csapatokat küldött át a szárazföldre és ezeket szakadatlanul pótolta, kiegészítette és szaporította. Indiából, Kanadából és Ausztráliából csapatokat szállított, állandó és súlyos áldozatok árán távoltartotta Németországot a világtengertől és biztosította Franciaországnak a tengert. Az angolok kérdezhetik, vajjon a szövetségesek kivánhatnak-e még tőlük több szolgálatot?Tovább... (Népszava)

Az áltengerész

Windberger József rézöntő tengerész egyenruhába öltözött és meglátogatott olyan családokat, amelyeknek valamelyik hozzátartozója a tengerészethez bevonult. A tengerész pesti és vidéki családokat látogatott meg, amelyeknél meglepő tájékozottsággal beszélt a tengerészetnél szolgáló hozzátartozójukról.

A látogatás végén természetesen pénzt és csomagot kért azzal az ígérettel, hogy azt majd elviszi, a tengerre bajtársának.

A detektívek megállapították, hogy Windberger József szélhámos, aki az eddigi adatok szerint nyolc családot csapott be. Windbergert őrizetbe vették. Tovább... (Pesti Napló)

Berlini labdarugók Budapesten

Óriási közönség tüntető lelkesedéssel ünnepelte a mult héten azokat a németeket, akik a mi csapatainkkal mérkőztek az ,,F. T. C.” pályáján. Az egész mérkőzés, — melyet egyébként a mi csapataink nyertek meg 3 : 1 arányban, — a lelkesült tüntetés jegyében folyt le.

Tárogató felváltva zengte a lelkes magyar és német indulókat, hangzott az „éljen” és a „hoch”.

Az ünnepélyről készült felvételünkön felül a német, alul a magyar csapat tagjai láthatók. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.