Minden boltnak be kell zárnia este hétig

2014.11.20. 17:39

Takarékoskodás céljából a boltok este hét, a vendéglők tíz órakor kötelesek bezárni • Egyenruha-hiány miatt tűzoltónak öltöztetik a francia tartalékosokat • Végre nem fognak kokottnak öltözni szolid úriasszonyaink. 100 éves hírek. 

 Takarékoskodás a világítással

Pozsonyban a városi tanács hirdetményt tett közzé, amely szerint minden bolthelyiséget, amelyben villany vagy gázvilágítás van, este hét órakor be kell zárni. Azokat a kávéházakat és vendéglőket, amelyekben villannyal vagy gázzal világítanak, este tiz órakor kell bezárni. A szigorú rendelkezésnek az a magyarázata, hogy a város takarékoskodni akar a rendelkezésére álló szénkészlettel. Tovább... (Népszava)

Francia katonák tűzoltó egyenruhában

A francia kormánynak és hadvezetőségnek sok gondot okoz a francia tartalékosok egyenruhával való ellátása és felöltöztetése, amely még ma sincs megoldva, mert nincs elég egyenruha. A kormány és a hadvezetőség fűhöz-fához kapkod és szives örömmel fogad minden olyan ajánlatot vagy tervet, amely a súlyos probléma megoldásához vezet.

Most a nehéz kérdés — különösen komikus módon — megoldásra talált. A francia tűzoltóság szívesen bocsátja a hadvezetőség rendelkezésére a rezervisták felruházásának céljaira a szövetségi tagok 400 000 egyenruháját. Malvy miniszter gratulált a pompás eszméért a szives ajánlatért hálás köszönetét fejezte ki. Tovább... (Pesti Hírlap)

A női divat és a háboru

A párisi divatnak háború miatti elmaradása folytán önként kínálkozik az alkalom a magyar női divat megteremtésére. Végre megszűnik az a most még olyan gyakran tapasztalható ízléstelenség, hogy a párisi vékony nőkre kreált fantasztikus ruhákat a mi, erőteljesebb asszonyaink is átveszik, továbbá az, hogy a párisi kokottokra tervezett ruhamodeleket nálunk tisztességes, és egyébként is szolid úriasszonyok is viselik.

A magyar női ruhatervezés és előállítás ma hazafias feladat is, nagyon fontos volna tehát, ha Magyarország hölgyei is akcióba lépnének és divatesztétikai érzékük fokozatos fejlesztése mellett követelnék a magyar kéz készítette ruhákat. Tovább... (Pesti Napló)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.