Minden zsidó a magyar győzelemért fohászkodik

2014.11.22. 19:34

Elhúzódó harcok: a lövészárok-háborúban nagyon nehéz döntő fölényt elérni • A galíciai zsidóknál senki nem akarja jobban a magyarok győzelmét • Budapester Strassét avattak Berlinben • Vidám népopera a háború miatt férj nélkül maradt asszonyokól. 100 éves hírek.

A modern háború titkai

Miért történik oly lassan a döntés?

Ha áttekintjük a német-francia háború eredményeit, arra a laikus előtt érthetetlen­nek látszó tényre bukkanunk, hogy a nyílt harc hónapok óta tart döntés nél­kül. Verdun előtt, az Aisne és a csatorna hosszában hetek, hónapok óta állnak a nyílt terepen egymással szemben az ellenfelek meg­erősített állásaikban. Mivel magyarázhatjuk azt, hogy a németek és a szövetséges seregek az ilyen fe­dezékek mögött már hónapok óta harcolnak, de döntő eredményt idáig egyik fél sem tudott elérni?

Frontális harcban , mikor a tüzelés iránya egyenesen vezet az ellenséges fedezék felé, a találás igen bizonytalan és éppen a hadseregek legfontosabb fegyvere, az ágyú, nehezen alkalmazható. Egy-két méter széles lövészárok ellen in­dított frontális tüzérharcban, gondos belövés után is alig három százalék találat várható, így megtörténhetik, hogy a tüzérség órákon át lövi az ellenséges állást, a környékét ezer gránáttal és srapnellel borítja el, az ágyukat ve­zénylő tiszt azt hiszi, hogy az ellenség a bor­zalmas tűzben már teljesen megsemmisült, pedig az még csak igen jelentéktelen vesztesé­geket szenvedett és fedezékei mögött türelmesen várja a tüzérharc végét és az ellenséges gyalogság támadását.

A modern fegyverek félelmetes pusztítása a fedetlenül támadó ellenség között a gyalog­ság közeledését a megerősített állások felé nagyon megnehezíti és arra kényszeríti a támadót, hogy akcióit éjjel hajtsa végre, vagy pedig hogy fedett futóárkokban, lépésenkint nyomuljon előre.

Ezért törekszik a tüzérség mindig átkaroló helyzetből támadni, ezért törekszenek az ellenfelek mindig átkarolni az ellenséges szárny kat. Most rendkívül megerősített állásaikban egymással szemben állnak a németek és a szövetséges seregek, és ha egyik félnek sem si­kerül az ellenséges szárnyakat leszorítani, a döntést csak a frontális áttörés hozhatja meg. Tovább... (Pesti Napló)

Akik a mi győzelmünkért imádkoznak

A galíciai zsidóknál senki jobban nem óhajtja az. orosz seregek vesztét. Jól tudják ők. hogy milyen sors várna rájuk, ha — ami ugyan lehetetlen — az orosz zsarnokság és felekezeti elvakultság járma alá kerülnének. Galícia valamennyi helységében böjtölnek a vallásos zsidók és naponta fohászkodnak istenhez, hogy segítse győzelemre a magyar-osztrák és német fegyvereket és küldjön pusztulást a véreskezű cár katonáira. Érdekes képünkön templomba igyekvő galíciai zsidók láthatók. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Budapester Strasse

Magyar trikolórba öltözött a német főváros egyik utcája szombaton. A magyar nemzetet ünnepelte Berlin. Egyik legdíszesebb utvonalát „Budapester Strasse”-nak nevezték el s az ünnepélyes keresztelő alkalmából Berlin főpolgármestere olyan szövegű sürgönyt küldött a mi polgármesterünkhöz, amelyből a német nemzet „csodálata és rokonszenve" sugárzik ki a „hős magyar nemzet és a szép magyar főváros” iránt s amelyben „két hatalmas népnek” vagyis a németnek és magyarnak közös harcáról történik meleg emlékezés, ugyanakkor, midőn a német hadvezetőség a szövetséges seregek „vállvetett" küzdelméről s előhaladásáról tesz jelentést. Tovább... (Pesti Hírlap)

„Kriszkindli”

A Népopera szombaton újdonságot mutat be, még pedig a közhangulatnak megfelelően alkalmi revüt. „Kriszkindli” a darab cime, amely vidám mese keretében három, a háború folytán férj nélkül maradt aszszony kalandjai révén végig vezet a ma aktuális és a jövő óhajtott eseményein. Tovább... (Népszava)