Dorgálás a mindent fölzabáló tiszteknek

2014.11.27. 18:26

Gyermekeikkel együtt mennek fogságba a csokorba bombát rejtő asszonyok • A sebesült és ápolónő szerelmi regénye • Dorgálás a katonák elöl mindent fölzabáló francia tiszteknek. 100 éves hírek.

A bombadobáló szerb asszonyok

Érdekes fogolyszállitmány ment keresztül Pécsett: harminckilenc szerb aszszony, akik gyermekeiket is magukkal hozták. Ezek az asszonyok voltak azok, akik Valjevoba bevonult katonáinkat csokrokba rejtett bombákkal fogadták. Katonáink óvatosak voltak és igy a robbanó virágcsokrok nem sok kárt tettek. A foglyokat Boldogasszonyfalvára viszik. Tovább... (Népszava)

A sebesült és ápolónő szerelmi regénye

Nagyváradról jelentik: Megható szerelmi történet fejeződött be az anyakönyvvezető előtt. Az eset hősei: egy sebesült katona és az ápolónője. Leipnik Frigyes sofőr a csehországi Winoradyban vonult be a hadsereghez a mozgósításkor. Hetekig harcolt hősiesen, kitüntetésben és előléptetésben is részesült közben, majd sebet kapott nemrégiben az egyik ütközetben. A sebesült-szállitmánynyal azután Nagyváradra került, ahol az izraelita-kórházban helyezték el. Ápolásával Adler Emiliát bizták meg, mert ő az egyetlen a kórházban, aki csehül beszél.

A csinos ápolónő és a sebesült csakhamar megszerették egymást.

Leipnik időközben meggyógyult és ekkor elhatározta, hogy már csak mint férj megy vissza. A nagyváradi anyakönyvvezető kieszközölte a házassághoz szükséges engedelmet és szerdán délben örök hűséget esküdtek egymásnak a szerelmesek. A fiatal férj néhány nap múlva visszamegy a harctérre, a felesége pedig a háború végéig tovább ápolja a sebesült hősöket. Tovább... (Pesti Napló)

Joffre rendreutasítja a tisztjeit

Joffre tábornok francia generalisszimus a következő napiparancsot adta ki:

— Tudomásomra jutott, hogy több tiszt durván megtámadta katonáit és barátságtalanul bánt a legénységgel s a mi a legsúlyosabb, előjogokat vindikált magának az étkezéseknél, amik pedig nem illetik meg. A köztársaság a tejet és nem a gyomrot tette meg tisztnek.

A csapatoknak a győzelemhez nemcsak táplálékra van szükségük, hanem szellemi erőkre is. A lélek fűszerét a tisztek becsülése és barátságos magatartása szolgáltatja. A tiszt irányítja a hadsereg hangulatát és nekünk emelkedett, örvendező hangulatra van szükségünk. Tovább... (Pesti Hírlap)

A német ágyuk romboló hatása

haboru
Fotó: Arcanum.hu

A longwyi ütközetben a németek bombázni kezdték a várost. Rettenetes volt az ágyugolvók pusztítása: a francia város hamarosan romokban hevert, utcáin összeomlottak a paloták, mintha földrengés lett volna. Tovább a Tolnai Világlapjára.