A magyar faj uralkodásra való joga megkérdőjelezhetetlen

2014.12.01. 17:33

A história magaslatára emelkedett parlamentünk ülése, győzedelmeskedett a nemzeti egység • Ha ennyi áldozat lesz továbbra is, másfél év múlva Európában nem lesz fegyverfogható ember • Mit tehet a gyermek a hazáért? • Újfajta katapult ágyúk és láncos mozsarak gyilkolnak a fronton. 100 éves hírek.

A magyarság jutalma

A história magaslatára emelkedett parlamentünk hétfői ülése. A közös veszedelem fölkeltette a magyar faj összetartásának szükségét s az ezeréves nemzeti egység oly impozáns módon nyilatkozott meg képviselőinkben, hogy ledöntötte a pártok között az összes válaszfalakat. A véres harctérről szállt hozzánk ez a szellem, mely áthatotta a honatyák lelkét s ugyanaz az egységes nemzeti erő nyilatkozott meg törvényhozó testületünk.

A magyar fajnak uralkodásra való joga és összeolvasztásra képes tehetsége sohasem nyilatkozott meg ily élesen, mint most e háború alatt. A harctéren mindig a magyar katonák ragadják magukkal rohamra az ország és a monarchia más fajhoz tartozó harcosait, ők adnak példát a hősiességből és a megbízhatóságból. S a politikai magyar nemzet ép így vezet a monarchiában a dinasztia iránti hűségben, áldozatkészségben és megbízhatóságban. Tovább... (Pesti Hírlap)

Meddig tarthat a háború?

Arra a kérdésre, hogy meddig tarthat a háború, könynyebb felelni, mint az ember képzelné. Egy katonatiszt számításai szerint a helyzet a következő, természetesen csak papiroson: Megbízható adataink vannak arról, hogy a háború kitörése óta minden nap átlag 30.000, egy hónapban tehát körülbelül egy millió ember válik harcképtelenné. Ha a fegyverben álló emberiség számát egy kis túlzással 25 millióra becsüljük, ennek már 14 százaléka lett harcképtelen. Könnyű kiszámítani, hogyha a veszteség aránya megmarad, másfél év múlva Európában nem lesz fegyverfogható ember. Tovább... (Népszava)

Mit tehet a gyermek a hazáért?

Most, mikor olyan dicső és olyan magasztos napokat élünk, önkénytelenül felmerült az én tiz éves agyamban is az a gondolat, hogy mi, gyermekek milyen hasznára lehetünk édes hazánknak? És rájöttem arra, hogy mi kis leányok-fiuk sokban segíthetünk a hős katonáinkon, akik vérüket, életüket áldozzák értünk és hazánkért. Ne csak téli ruhaneműket varrjunk és horgoljunk nekik, de adjuk oda uzsonna és más zsebpénzünket az itthonmaradt gyermekeik részére. Rajta tehát, kedves kis pajtásnőim és pajtásaim, munkálkodjunk és buzgólkodjunk mi is erőnkhez képest.
Tovább a Tolnai Világlapjára.

Újfajta ágyuk

A „Times” értesülése szerint a németek egészen újszerű, rövid távolságra ható ágyukat használnak, amelyek egészen a régi római vetőgépek (katapulta) mintájára — hordószámra vetik a robbanóanyagot. Az ágyú hatása rettenetes. Ugyancsak a „Times” szerint a franciák az argonnesi erdőkben szintén egy újfajta páros mozsarat használnak, amelyeknek lövedékeit lánc kapcsolja öszsze és rettenetes erővel, borotvaszerüleg söpri el a fedezéket nyújtó erdőségeket. Tovább... (Pesti Napló)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.