Elfoglaltuk Belgrádot!

2014.12.03. 16:01

Elfoglalták Belgrádot az osztrák-magyar csapatok • A fellobogózott Budapest díszkivilágításban ünnepli a nagy szerbiai diadalt • Egyre többen ugrálnak le a robogó villamosról. 100 éves hírek.

Elfoglalták Belgrádot az osztrák-magyar csapatok

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Belgrádba szerdán délben bevonultak az osztrák-magyar hadsereg csapatai. Belgrád elfoglalása az egész szerb háborúnak legnagyobb eseménye. Eddig a háborúnak két kétségtelen eredménye van: Belgium eleste és Szerbia eleste, amelynek Belgrád elfoglalását hamarosan követnie kell.

Belgrád bevételével a julius 28-ika óta tartó szerb háború fontos határkőhöz jutott. Nehéz és kemény küzdelmekben telt el ez a négy hónap, egyrészt, mert az osztrák-magyar csapatok a terep nehézségeivel, másrészt a szerb katonák vitézségével bizony minden erejük megfeszítésével tudtak csak megbirkózni. S azt hisszük, hogy a hadviselés semmiféle érdekeit nem sérti, ha éppen ezen a napon, amikor a monarchia csapatai nagy és elhatározó győzelmek gyümölcsét élvezik, megmondjuk, hogy a szerb hadsereg vitézül harcol és teljesíti azt a kötelességet, amelyről azt hiszi, hogy országa és nemzete iránt való kötelesség. A siker, amelyet az osztrák-magyar csapatok Belgrád elfoglalásával elértek, éppen azért nagy, mert katonai szempontból erős ellenséget győztek le. Tovább... (Népszava)

Belgrád, a mi egykori Nándorfehérvárunk

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Csapataink vitézül kezdték meg Belgrád elfoglalását. Képünkön Belgrád festői szépségű látképét mutatjuk be, a Zimonnyal szemben levő oldalról. Ma már nagyon megváltozott a város képe; sok házat romboltak össze bombáink s a szerbek zavartan és kétségbeesetten menekültek otthonukból. Bizonyos, hogy csapataink diadalmasan fognak átvonulni a Szent Mihály-utján. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Budapest polgármestere értesiti a közönséget Belgrád elestéről

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Bárczy István, Budapest polgármestere, a következő szövegű falragaszszal tudatta Belgrád elestének hirét a közönséggel:

A polgármester jelenti a székesfőváros közönségének, hogy Belgrád elesett!
Ellenünk esküdtek, életünkben és jogainkban elbizakodva háborgattak, trónunk örökösét meggyilkolták. Vitéz katonáink most megmutatják, hogy minket büntetlenül bántani nem lehet. Kitűzték Isten segítségével diadalmas zászlójukat az ellenünk szőtt összeesküvés főfészkében.

Lobogjanak a mi zászlóink is. Világosodjanak meg ablakaink, konduljanak meg a harangok és hirdessék túláradó örömünket, határtalan büszkeségünket, rendületlen bizalmunkat.

Éljen a haza!

E felhívással egyidejűleg a polgármester rendeletileg intézkedett, hogy az összes fővárosi iskolákat és épületeket fellobogózzák és kivilágítsák, egyben rendeletet adott ki, hogy az utcai közvilágításban is kifejezésre jusson a diadal feletti öröm. Tovább... (Pesti Hírlap)

Nem szabad leugrani a robogó villamosról

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

A menetközben fel- vagy leugrásból eredő balesetek száma az utóbbi időben feltűnően szaporodott, ami a forgalom folytonosságát a közönség kárára is gyakran megzavarta. E körülmény folytán a Közúti Vaspálya Társaság ezúton ismételten kéri a tisztelt utazóközönséget, hogy a rendőrileg is eltiltott menetközbeni fel- vagy leugrástól testi épségének megóvása szempontjából tartózkodjék. Tovább... (Pesti Napló)