Hálát és hatalmat kér a magyarság az áldozatokért cserébe

2014.12.06. 15:08

A Monarchián belül most már teljes egyenlőség jár a hősiesen teljesítő Magyarországnak • Azt hittük, ezen a héten eldől a világháború Lengyelországban, de csalódnunk kellett • A hadszíntéren is helytáll a magyar csendőr • Mikulás-napi mulatságok mindenfelé. 100 éves hírek.

A magyarság érvényesülése

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Ha Magyarország példátlan áldozatkészséggel ád vért és vagyont a monarchiáért, minden egyes fillérjével és minden katonájával a háború minden percében külön jogot vált arra, hogy a háború után a dualizmus keretein belül teljesen érvényesüljön a monarchiában.

Az Ausztria által sokszor lenézett, de mindig fölhasznált Magyarország ma elsősorban Ausztriáért harcol s csak azután önmagáért. Ausztria se a politikai egység és megbízhatóság, se a katonai vitézség tekintetében nem tudja azt az eredményt produkálni a trón és a monarchia védelmében, amit Magyarország.

Ne féljenek Ausztriában a magyar nemzet érvényesülésétől s a magyar állam megerősödésétől. Hisz most véres bizonyságát adjuk annak a jámbor természetünknek, hogy az elszakadásra nem is gondolunk. De nem akarjuk azt, hogy továbbra is a lenézett és kizsákmányolt tartomány szerepét játszuk. Politikailag egyenrangú, gazdaságilag erős, önálló állam akarunk lenni az Ausztriával való szövetségben. Vért és vagyont vetünk, — hálát, hatalmat és tekintélyt akarunk aratni! Tovább... (Pesti Hírlap)

A háború egy hete

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Az egész világ szinte visszafojtott lélekzettel figyelte a lengyel harctér eseményeit. Mindenki azt hitte, hogy ez a gigászi küzdelem ezen a héten dőlt el. Nem igy történt. Ha ennek a háborúnak taktikai történetét is teljes pontossággal és hűséggel meg lehet majd irni egykoron, akkor ki fog derülni, hogy ez egy hét alatt is a hadi szerencsének mennyi különböző esélyei, a fortélynak mily sokféle formációi, az akaratnak és a tudásnak mily elgondolhatatlan birkózásai váltották fel egymást a lengyel harctereken. Mintha az egész emberiségben az ősidők óta lakozó küzdelmes szellem gyűlt volna egybe, hogy itt soha nem látott, soha nem hallott kirobbanóhoz jusson. Tovább... (Pesti Napló)

Vasuti alagutat őrző magyar csendőrök

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Őrségük éjjel-nappal vigyáz az alagutra, hogy ellenséges kezek kárt ne tehessenek benne. A magyar csendőrök országszerte fontos munkát végeznek most a hadvezetés érdekében. Mint tudjuk, már sokszor kitüntették magukat a határokon és több csatában vettek részt dicsőséges, vitéz küzdelemmel. A magyar királyi csendőrség tagjai különösen a Kárpátoknál vivott harcokban bizonyították be hősiességüket.

Mindig nagy hálával és tisztelettel fog gondolni az ország lakossága a mi hős csendőreinkre, akik ime, nemcsak a közbiztonság fentartását végzik kitűnően a békés időkben, hanem most, a háborúban is derekasan állják meg helyüket és teljesitik hazafias kötelességüket. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Mulatságok

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu
  • Az V—VI. kerületi famunkások 6-án, vasárnap délután 3-tól este 8 óráig Mikulás-estélyt tartanak. Minden hölgy értékes Mikulás-ajándékban részesül. Belépődíj nőknek 50 fillér, férfiaknak 60 fillér. Táncrendező Rohonczi V. okl. tánctanító.
  • A műszerészek vigalmi bizottsága e hó 6-án, vasárnap, az egyleti helyiségben (VII, Wesselényi-utca 71.) népfölkelő-rekruta-táncestélyt rendez. Vendégeket szívesen latnak. Kezdete délután 5 órakor, vége éjfél után. — Belépődíj nincs. Ruhatári dij személyenkint. 50 fillér. Hideg és meleg ételekről, jó italokról, valamint kellemes szórakozásról gondoskodnak.
  • A budapesti sütőmunkások szakosztálya december 6-án, vasárnap este fél 8 órai kezdettel kabaréval egybekötött táncestélyt rendez a bevonult szaktársak családtagjai javára (Dohány-utca 71, I. emelet). Ruhatár személyenként 50 fillér. Külön meghívót nem nyomatunk. Tovább... (Népszava)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.

15%
3490 Ft
2967 Ft
15%
4490 Ft
3817 Ft