Már a bíróságról is lopnak

2014.12.10. 19:52

Szekéren viszik a fogságba került orosz tisztet • Hiába kér békét a pápa karácsonyra • Minden településen állítanak olcsó emlékművet az elesett hősöknek • Megkárosította a bíróságot a tárgyalótermi tolvaj. 100 éves hírek.

Fogságba került sebesült orosz tiszt

Szekéren viszik az északi harctérről a legközelebbi vasúti állomásra, hogy onnan valamelyik magyarországi kórházba szállitsák. Egy roham alkalmával fogták el vitéz katonáink. Előbb védekezni akart revolverével, amikor azonban észrevette, hogy nincs számára menekülés, hirtelen eldobta a fegyvert és feltartotta a kezeit: megadta magát.

(Egy magyar hadnagy felvétele lapunk számára.) Tovább a Tolnai Világlapjára

A pápa karácsonyra

Ami azt a hivatalosan meg nem erősített hiradást illeti, amely szerint a Vatikán kezdeményező lépéseket tett volna az iránt, hogy a hadviselő államok kormányai á karácsonyi ünnepek idejére fegyverszünetet rendeljenek el, ugy látszik, hogy a Vatikán csakis a helyzet kipuhatolására szorítkozott. Mint más részről jelentik, az orosz kormány, amely félhivatalosan értesült a Vatikán e kezdeményezéséről, a szent szinodus véleményének meghallgatása után tagadó választ küldött. Tovább... (Pesti Napló)

Emlékmüveket a hősöknek

Az Iparművészeti Társulat legutóbbi választmányi ülésén vetették fel az eszmét, hogy pályázatot írjanak ki olyan emlékművek terveire, amelyek alkalmasak arra, hogy a mostani világrengető háború hőseinek emlékezetét ébren tartsák a késő utódok lelkében. A Társulatnak az a célja, hogy az ország minden városában és falujában szorgalmazza egy ilyen hadiemlék felállítását. A társulat pályázatot irt ki ilyen emlékmüvekre, kifejezetten hangsúlyozva, hogy nagy súlyt helyeznek azokra a pályatervekre, amelyeknek kiviteli költsége egészen minimális és a száz koronát nem haladja meg. Az emlékmű lehet falba illeszthető falitábla vagy egyéb a célnak megfelelő és a költségeket meg nem haladó művészi munka. A pályaművek között épugy lesz szükség kicsiny, falusi templom falába illeszthető, tiz-tizenöt névnek szánt, terméskőből faragott kis emléktáblára, mint különböző helyeken felállítandó, szabadon álló emlékműre vagy oszlopra. Tovább... (Pesti Hírlap)

Lopás a tárgyalóteremben

A budapesti büntető törvényszék főtárgyalóterméből valaki ellopta a falról az ingaórát. A teremőr szerdán reggel vette észre a lopást és nyomban bejelentette az elnökségnek, amely viszont a rendőrségnél tett följelentést. Tovább... (Népszava)